Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ersättningar och avtal

Skapa trygghet och skydda dina verk.

© Helena Shutrick

I många konstnärers verksamheter har man låga fasta kostnader och inte särskilt höga rörliga kostnader. Kostnaderna är i första hand konstnärens arbetstid. Det är viktigt att ta betalt för sina verk och att ha tydliga avtal så alla är medvetna om vad ni kommit överens om. Läs också vad du kan göra för att skydda din upphovsrätt. 

Ersättningar och avtal

Det är viktigt att du tar betalt för ditt arbete och dina verk. Många fackförbund och yrkesorganisationer för konstnärer har tagit fram arvodesrekommendationer inom sina respektive områden. Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS) har tagit fram rekommendationer för vissa typer av uppdrag. Vikten av avtal blev särskilt tydligt under pandemin där många uppdrag och projekt ställdes in.

Vid utställning av verk så finns ett avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning (även kallat MU-avtalet) att ta stöd från. Avtalet gäller för statliga arrangörer men är menat att också vara ett exempel på god praxis gällande villkor och ersättningar för andra arrangörer.

Budget, offerter och prissättning

När du gör din budget och skickar offerter till dina uppdragsgivare kan du ofta utgå från de arvodesrekommendationer som fackförbund och yrkesorganisationer för konstnärer har tagit fram. Som egenföretagare bör du också tänka in semesterersättning, pension och gärna varje år höja ditt arvode liknande en löneökning många anställda har.

Tänk på vad som ska ingå i priset. Det beror förstås på vilket konstområde du tillhör, men det kan gälla exempelvis:

  • ersättning för research.
  • förberedelser och repetitioner.
  • korrekturläsning.
  • material, värdeminskning på utrustning och liknande.

Upprätta skriftliga avtal

Ett viktigt första steg i ett uppdrag är att upprätta ett avtal, som bör vara skriftligt. Se till att du skriver det med rätt motpart och att det undertecknas av rätt person. Se till att du täcker in allt som ni behöver komma överens om, exempelvis:

  • Avtala om eventuella resor och traktamenten.
  • Var tydlig med vad som gäller om någon av parterna måste dra sig ur, något vi lärde oss av pandemin.
  • Upprätta ett kompanjonavtal om du ska utföra uppdrag tillsammans med en eller flera andra konstnärer.

Upphovsrätten skyddar dina verk

Upphovsrätten är en förutsättning för att du ska kunna försörja dig och ha överblick över spridningen av dina konstnärliga verk. Den ekonomiska rätten till ett verk uppstår alltid hos dig som skapat ett verk, men kan överlåtas till någon annan genom ett avtal. Här kan du läs mer om upphovsrätt.