Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kulturella och kreativa branscher (KKB)

Konstnärsnämnden har i uppdrag att utveckla och medverka i insatser för att främja konstnärers villkor inom de kulturella och kreativa branscher. Vi redovisar uppdraget årligen till regeringen i vår årsredovisning.

Konstnärers yrkesutövande och företagande är en central del av de kulturella och kreativa branscherna. Man brukar säga att konstnärerna utgör den kreativa kärnan eftersom de står för en avgörande del av innehållet i näringen. Det kan röra sig om företag där själva affärsidén eller innehållet direkt bygger på konstnärers idéer och prestationer. Det kan också röra sig om företag som bygger vidare på konstnärers skapande, exempelvis genom distribution och handel, eller genom utveckling av digitala tjänster med konstnärligt innehåll.

Vi främjar konstnärers villkor

Kulturella och kreativa branscher präglas av en övergripande positiv ekonomisk utveckling. Men även om det konstnärliga skapandet är centralt, så visar våra undersökningar konstnärernas ersättning inte står i paritet med tillväxten inom näringen. Vi arbetar för att stärka konstnärers möjlighet och rätt att få ersättning för utfört arbete och en väl fungerande upphovsrätt.

Vi samverkar med andra politikområden

Ett viktigt led i arbetet för att främja konstnärers villkor inom kulturella och kreativa branscher gör vi i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Vi informerar myndigheter inom andra politikområden om konstnärers förutsättningar och rättigheter så att samhällsbyggande insatser kan utvecklas med hänsyn till konstnärernas villkor.

Bland aktörerna vi samverkar med finns

  • Vinnova
  • Tillväxtverket
  • Skatteverket
  • Arbetsförmedlingen Kultur och Media
  • Patent- och Registreringsverket
  • olika yrkesorganisationer

Vi informerar konstnärer

En central del av i vårt arbete med de kulturella och kreativa branscherna är att följa och informera konstnärer om deras rättigheter. På Konstnärsguiden och i våra handböcker hittar du information som rör konstnärers yrkesutövande, bland annat vår handbok Företagsplanering för konstnärligt yrkesverksamma.

Via länkarna kan du läsa mer om vårt arbete för att stärka konstnärers upphovsrätt på den digitala marknaden i vår rapport Digitaliseringens konsekvenser.

Konstnärsguiden

Konstnärsguiden vänder sig till dig som är yrkesverksam konstnär och ofta frilansar. Här får du svar på frågor om till exempel skatte- och trygghetssystem, hur du startar företag och deklarerar.

Ge plats på scen – kulturföretagen vill växa.

Tillväxtverket har tagit fram en rapport om de behov och förutsättning företag inom kulturella och kreativa näringar har. Rapporten visar att de har unikt starka möjligheter för tillväxt men också att de upplever sig möta större hinder än genomsnittet.