Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Kulturella och kreativa näringar (KKN)

Konstnärsnämnden har i uppdrag att utveckla och medverka i insatser för att främja konstnärers villkor inom de kulturella och kreativa näringarna. Vi redovisar uppdraget årligen till regeringen i vår årsredovisning.

Konstnärers yrkesutövande och företagande är en central del av de kulturella och kreativa näringarna. Man brukar säga att konstnärerna utgör den kreativa kärnan eftersom de står för en avgörande del av innehållet i näringen. Det kan röra sig om företag där själva affärsidén eller innehållet direkt bygger på konstnärers idéer och prestationer. Det kan också röra sig om företag som bygger vidare på konstnärers skapande, exempelvis genom distribution och handel, eller genom utveckling av digitala tjänster med konstnärligt innehåll.

Vi främjar konstnärers villkor

Kulturella och kreativa näringar präglas av en övergripande positiv ekonomisk utveckling. Men även om det konstnärliga skapandet är centralt, så visar våra undersökningar konstnärernas ersättning inte står i paritet med tillväxten inom näringen. Vi arbetar för att stärka konstnärers möjlighet och rätt att få ersättning för utfört arbete och en väl fungerande upphovsrätt.

Vi samverkar med andra politikområden

Ett viktigt led i arbetet för att främja konstnärers villkor inom kulturella och kreativa näringar gör vi i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Vi informerar myndigheter inom andra politikområden om konstnärers förutsättningar och rättigheter så att samhällsbyggande insatser kan utvecklas med hänsyn till konstnärernas villkor.

Bland myndigheterna vi samverkar med finns

  • Vinnova
  • Tillväxtverket
  • Skatteverket
  • Arbetsförmedlingen Kultur och Media

Vi samverkar även med Team Sweden och olika yrkesorganisationer.

Vi informerar konstnärer

En central del av i vårt arbete med de kulturella och kreativa näringarna är att följa och informera konstnärer om deras rättigheter. På Konstnärsguiden och i våra handböcker hittar du information som rör konstnärers yrkesutövande, bland annat vår handbok Företagsplanering för konstnärligt yrkesverksamma.

Via länkarna kan du läsa mer om vårt arbete för att stärka konstnärers upphovsrätt på den digitala marknaden i vår rapport Digitaliseringens konsekvenser. Läs också betänkandet Plats på scen på regeringens webbplats.

Konstnärsguiden

Konstnärsguiden vänder sig till dig som är yrkesverksam konstnär och ofta frilansar. Här får du svar på frågor om till exempel skatte- och trygghetssystem, hur du startar företag och deklarerar.

Ge plats på scen – kulturföretagen vill växa.

Tillväxtverket har tagit fram en rapport om de behov och förutsättning företag inom kulturella och kreativa näringar har. Rapporten visar att de har unikt starka möjligheter för tillväxt men också att de upplever sig möta större hinder än genomsnittet.