Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Pension

Tänk igenom och planera din framtida pension.

Du som har eget företag – eller kombinerar företag med anställning – behöver fundera lite extra på din kommande pension. Kanske ska du komplettera med ett eget sparande i någon form. Den allmänna pensionen är kopplad till socialavgifterna och därmed till dina deklarerade inkomster.

Din pension kan komma från flera olika håll: allmän pension från Pensionsmyndigheten, tjänstepension från en försäkring som en arbetsgivare har betalat premie för och från eget pensionssparande som du själv lägger till.

Många yrkesverksamma konstnärer är både anställda och egenföretagare. Här reder vi ut vad du behöver veta och tipsar om var du kan läsa mer via länkar till Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Via den grå rutan kan du ladda ner eller skicka efter Konstnärsguidens handbok om pensionsplanering.

Skatteverket beslutar om din pensionsgrundande inkomst (PGI)

Skatteverket beslutar varje år om din pensionsgrundande inkomst (PGI) utifrån uppgifterna i inkomstdeklarationen. De skickar uppgiften om din PGI vidare till Pensionsmyndigheten. Kontrollerar att den är rätt, eftersom uppgiften kommer att ligga till grund för din framtida pension. Du hittar din pensionsgrundande inkomst på beskedet om slutlig skatt som Skatteverket skickar till dig.

Allmän pension från Pensionsmyndigheten

Din allmänna pension består av inkomstpensionen och premiepensionen som är inkomstbaserade. Hur mycket allmän pension du får beror alltså på hur mycket du har tjänat in under ditt yrkesverksamma liv.

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Tjänstepension från din arbetsgivare

Tjänstepensionen kan se olika ut beroende på var du är anställd. Tjänstepensionen bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund. Eller direkt med dig som anställd. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just dig.

Eget pensionssparande

Har du inte en tjänstepension via din anställning, eller är företagare, kan du själv behöva spara extra till din pension. Du bör då spara några procent av dina inkomster för att det ska motsvara vad en anställd med kollektivavtal får inbetalt till sin tjänstepension.