Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Assistentstipendium

För dig med en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur

Hero Bakgrundspattern

Ett assistentstipendium gör det möjligt att utvecklas tillsammans med en mer erfaren kollega under en period på 5–10 månader.

Du tar själv kontakt med den konstnär du vill assistera och kommer överens om arbetsuppgifter. Med ett stipendium arbetar du 50 procent som assistent och resterande tid kan du använda till eget konstnärligt arbete.

Du kan inte söka för redan påbörjade samarbeten eller för att assistera en ordinarie lärare du haft under din utbildning.

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom bild och form.

  Du har en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslut om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar.

  Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om assistentstipendium är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  Du ansöker genom att logga in på ”Mina sidor”.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Arbetsprover är obligatoriska

  Välj aktuella arbetsprover som är representativa för ditt konstnärskap, helst från de två senaste åren. Tänk på att det kan vara bra att välja både närbilder på dina verk och bilder som visar hur verken presenteras i ett sammanhang.

  När du laddat upp dina filer i ansökan får du möjlighet att för varje fil ange titel, årtal, teknik, storlek och beskrivning.

  Antal filer: 5-10
  Filformat och storlek: jpg (2 MB), mp3 (20 MB), mp4 och mov (50 MB)

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • Assisterar du en konstnär huvudsakligen baserad i Sverige är stipendiet på 100 000 kronor.
  Väljer du att assistera en konstnär utomlands är stipendiet på 150 000 kronor.

  Stipendiet är skattefritt.

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller alla formella krav.

  Ledamöterna i Bildkonstnärsfonden läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst två personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av Bildkonstnärsfonden.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i Bildkonstnärsfonden

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av ekonomiskt behov, vilket till exempel kan innebära att sökande som nyligen har blivit beviljade andra större bidrag eller stipendier inte prioriteras.

  I urvalet strävar vi efter en spridning av stipendierna till konstnärer i olika delar av landet och till olika konstnärliga uttryck.

  När vi tar del av din ansökan försöker vi att bedöma hur du kommer att utvecklas tillsammans med den konstnär du valt och om vi tror att de arbetsuppgifter som beskrivs kommer att vara givande för din utveckling som konstnär.

  Assistentstipendium styrs av förordning (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer som är beslutad av regeringen.

 • Stipendiet betalas ut till ditt privata konto som du angivit i ansökan senast 6 veckor efter det att du har fått beslutet.

 • Assistentstipendium är inte en skattepliktig inkomst. Det räknas inte heller som en sjukpenninggrundad inkomst (SGI).

  Läs mer om skatteregler för stipendier på Konstnärsguiden.

 • Efter avslutat stipendium ombeds du att besvara några frågor i ett webbformulär om tiden som assistent. Syftet är att vi ska kunna utveckla och anpassa stipendiet.

 • Det är viktigt att assistenten och den assisterade konstnären pratar igenom vad ni förväntar er av en eventuell arbetsrelation.

  Läs igenom informationsbladet nedan innan assistenten skickar in sin ansökan.

 • Assistentstipendium informationsblad 2024
  pdf 75 KB
  Nedladdningsikon
 • Assistant grant information 2024 (engelska)
  pdf 75 KB
  Nedladdningsikon

  Vanliga frågor kring ansökan