Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Internationellt studioresidens i Sundsvall

För dig som är verksam inom musikområdet som musiker, komponist, musikproducent eller dirigent. Med musiker avses samtliga instrument som till exempel bas, sång, elektronik och oud.

Hero Bakgrundspattern

Konstnärsnämndens residens syftar till såväl konstnärlig utveckling som vidgade arbets- och inkomstmöjligheter för stipendiaterna.

Interiör inspelningsrum Nevo Studios.

Foto: Roger Bergsten

Inspeningsrum Nevo Studios

Beskrivning av residenset

I samarbete med Nevo Studios i Sundsvall har vi skapat ett internationellt studioresidens. Målet är att den sökande får möjlighet att bjuda in en internationell och max två svenska musikkonstnärer för att i studion utveckla och fördjupa din konst och att bidra till internationellt kulturutbyte på en kollegial nivå.

Ett samverkansavtal mellan Nevo Studio och Konstnärsnämnden ligger till grund för studioresidenset. Myndigheten täcker kostnaden för skattefria stipendium, studio, inspelning, boende och resor till och från Sundsvall. Nevo Studios bidrar med rabatterade kostnader för personal, studio och tekniska resurser samt sitt professionella nätverk som en del av residenset.

Förslag på medverkande konstnärer, anges i ansökan. Om den sökande beviljas stipendium, bjuds övriga konstnärer in genom att myndigheten fattar enskilda stipendiebeslut för samtliga deltagare i studioresidenset.

 • Dessa förutsättningar planeras inför varje enskild vistelse, men myndigheten täcker kostnaden för studio, inspelning och boende.

  Mer information om studion finns på Nevo Studios hemsida.

 • Två arbetsveckor inklusive resdagar och förberedelser. Under de två veckorna har man tillgång till hela studion och dess utrustning i 10 dagar varav 5 dagar med tekniker.  Datum för vistelse baseras på den sökandes önskade vistelsetid och studions möjlighet att vara värd.

 • Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma musikkonstnärer.

 • Stipendiet är 10 000 kr/medverkande musikkonstnär. Utöver vistelsestipendiet bekostar Konstnärsnämnden resor, boende samt studiokostnad.

 • Nevo Studios hemsida (Öppnas i ett nytt fönster)

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom musikområdet som musiker, komponist, musikproducent eller dirigent. Med musiker avses samtliga instrument som till exempel bas, sång, elektronik och oud. Med musikproducent avses skivproducent som har upphovsrättsersättning för musikaliska produktioner.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslut om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar.

  Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 200 000 euro under innevarande och de två föregående åren

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om studioresidens är öppen en gång per år.  Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga efterfrågade arbetsprover och bilagor. Förslag på medverkande konstnärer, anges i ansökan. Om den sökande beviljas stipendium, bjuds övriga konstnärer in genom att myndigheten fattar enskilda stipendiebeslut för samtliga deltagare i studioresidenset.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Arbetsprover är obligatoriska

  Välj ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat offentligt presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik. Ljudproven ska inte vara äldre än tre år.

  Filformat: mp3, med minst 320 kbit/s bithastighet och 44,1 kHz samplingsfrekvens

  Sammanlagd längd på ljudfiler: minst 20 minuter

  De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om:

  • artist (gruppens namn)
  • album (titel på utgivet fonogram)
  • låttitel
  • genre
  • årtal
  • din roll på ljudprovet

  Partitur: Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. Tänk på att bädda in alla typsnitt som används i PDF-filen.

  Begränsningar för partitur: max antal filer 3 st

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för musik bereder ärendet tillsammans med Konstnärsnämndens kansli och Studio Nevo.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst två personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för musik.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för musik

  Läs mer om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

 • Senast en månad efter att vistelsestipendiet avslutats ska en skriftlig rapport av hur vistelsen har fungerat och vad vistelsen har inneburit för det egna konstnärliga arbetet inlämnas till Konstnärsnämnden och Nevo Studio, i syfte att ligga till grund för vidare utveckling av det internationella studioresidenset.

  Som villkor för bidraget gäller att om residenset ändras väsentligt eller om det av någon anledning ställs in, ska Konstnärsnämnden och Nevo Studio kontaktas omgående. Sådana ändringar måste godkännas av Konstnärsnämnden och Studio Nevo, annars kan det innebära att stipendiet eller en del av det måste återbetalas.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

Vanliga frågor kring ansökan