Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Dansresidens i Stockholm

Hero Bakgrundspattern

På Maria Skolgata i Stockholm har internationella dansprogrammet en egen dansstudio där vi erbjuder dansresidens i interdisciplinär kontext i samarbete med IASPIS som har residensplatser för svenska och utländska konstnärer inom bild- och formområdet.

Beskrivning av residenset

Under tre månader arbetar stipendiater i vår dansstudio, möter konstnärskollegor från Sverige och övriga världen samt tar viss del av IASPIS verksamhet. Residensprogrammen erbjuder plats och tid för konstnärlig fördjupning, internationella möten och kunskapsutbyte.

Du får möjlighet att ta viss del av IASPIS verksamhet och olika aktiviteter under residensperioden tillsammans med de andra stipendiaterna.  Två gånger om året arrangeras IASPIS Open Studios som är ett publikt program för att presentera aktuella stipendiater från IASPIS och det internationella dansprogrammet.

Foto: Jean-Baptiste Beranger

Rebecca Chentinell i dansstudion, Öppna Ateljéer 2021.

 • Stipendiaten får tillgång till egen dansstudio på Maria Skolgata 83.

  Rymlig dansstudio med högt i tak och stora fönsterpartier

  Foto: Jean-Baptiste Beranger

  Dansstudion på Maria skolgata 83

  Rymlig dansstudio med stora fönsterparter

 • Tre månader, i ansökan anger du önskad period.

  mars – maj 2025
  juni –  augusti 2025
  september – november 2025
  december 2025 – februari 2026

   

 • Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer inom dansområdet som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

  Residensprogrammet är inriktat på konstnärligt utforskande arbete och kan vara såväl praktiskt som teoretiskt. Det finns inga krav på resultat eller redovisning varken under eller efter residensperioden.

 • Stipendiet består av 25 000 kr/per person och månad. För de som är boende utanför Stockholms län erbjuds ett boendetillägg på max 5 000 kr/månad. Stipendiet ska täcka kostnader för resor, uppehälle, boende och omkostnader för arbetet. Du ansvarar själv för att ordna boende och resor under residensvistelsen.

 • Mari Raudsepp
  Hugo Therkelson och Tobias Ulfvebrand
  Nicole Neidert
  Erik Erikssson
  Bambam Frost och Lydia Diakité Östberg
  Mona Namér
  Benno Voorham
  Anna Öberg
  Malin Elgán

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom området dans, som dansare eller koreograf.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Arbetsprover är obligatoriska

  Arbetsprov ska ge en tydlig bild av ditt konstnärskap. Det ska inte vara äldre än tre år. Det är viktigt att du kan identifieras i materialet om det är ett arbete i grupp. Länkar till Vimeo, YouTube eller webbsida kan lämnas som komplement i ansökningsformuläret. Kontrollera att länkarna fungerar och ange lösenord när det behövs.

  Antal filer: 1-2
  Filformat: mp4 eller mov
  Storlek filer totalt: 250 mb

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan per e-post

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för dans och cirkus läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för dans och cirkus.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för dans och cirkus

  Läs mer om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av ekonomiskt behov, vilket till exempel kan innebära att sökande som har högre inkomster eller nyligen har blivit beviljade andra bidrag eller stipendier inte prioriteras.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar kring vistelsen efter hemkomst.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av  Konstnärsnämndens internationella program för dans” eller ”with support of the International Dance Program – the Swedish Arts Grants Committee”.

  Använd Konstnärsnämndens logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

Kontakt

Anneli Strömqvist

Programansvarig, Internationella programmen för dans och cirkus

08-506 550 70 (Opens in a New Window)

Vanliga frågor kring ansökan