Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Dansresidens i New York, USA – Movement Research

Hero Bakgrundspattern

Residens erbjuder plats och tid för konstnärlig fördjupning, internationella möten och kunskapsutbyte.

Beskrivning av residenset

Konstnärsnämndens Internationella program för dans erbjuder ett fyra veckor långt residens i New York i samarbete med Movement Research. Residensplatsen är öppen för yrkesverksamma utövare inom dansområdet som vill fördjupa sin konstnärliga verksamhet och utveckla sitt internationella nätverk.

Movement Research är en av de viktigaste platserna för samtida dans och koreografi i New York. Den konstnärsdrivna organisationen erbjuder en plats för daglig träning och workshops och arrangerar flera festivaler. De har även ett utarbetat research- och utbytesprogram med stort internationellt flöde. Movement Research fokuserar på konstnärsinitiativ och är en plats för kritisk dialog och diskussion inom dansfältet.

I residenset ingår studio, klasser och workshops hos Movement Research.

 • Stipendiaten får tillgång till dansstudio, klasser och workshops på Movement research.
  Boende, som bekostas av Konstnärsnämnden, finns på The Invisible Dog i Brooklyn. Alternativt utgår schablonersättning för egenarrangerat boende.

 • Residensperioden är fyra veckor. Exakt tidpunkt och upplägg för residenset bestämmer du i samråd med Movement Research, utifrån ditt behov. Under sommaren finns möjlighet till mycket studiotid och ett rikt utbud av klasser på Summer Melt. Under övriga delen av året lever dansscenen upp och fler föreställningar visas, ett kontinuerligt klassutbud ges men konstnären har mindre tillgång till egen studiotid.

 • Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma utövare inom dansområdet som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

 • 30 000 kronor. Det skattefria stipendiet skall täcka resor och levnadsomkostnader.
  I stipendiet ingår inte försäkring.

 • Residensets hemsida (Öppnas i ett nytt fönster)
 • 2023 Fredrik Quiñones, Elinor Tollerz Bratteby
  2021 Sandy Ceesay, Sindri Runudde
  2020 Caroline Byström
  2019 Elisaveta Penkova
  2018 Bambam Frost
  2017 Anna Westberg
  2016 Pontus Pettersson
  2015 Rosalind Goldberg
  2014 Björn Säfsten
  2013 Malin Elgán
  2012 Stina Nyberg

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom området dans, som dansare eller koreograf.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover. Ansökan ska göras på engelska då det slutliga urvalet och bedömningen görs av Movement research.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Arbetsprover är obligatoriska

  Arbetsprov ska ge en tydlig bild av ditt konstnärskap. Det ska inte vara äldre än tre år. Det är viktigt att du kan identifieras i materialet om det är ett arbete i grupp. Länkar till Vimeo, YouTube eller webbsida kan lämnas som komplement i ansökningsformuläret. Kontrollera att länkarna fungerar och ange lösenord när det behövs.

  Antal filer: 1-2
  Filformat: mp4 eller mov
  Storlek filer totalt: 250 mb

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för dans och cirkus läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för dans och cirkus.

  Konstnärsnämndens arbetsgrupp för dans och cirkus väljer bland de sökande ut ett antal kandidater som uppfyller residensplatsens syften och kriterier. Utifrån detta urval gör Movement research det slutgiltiga valet av stipendiat.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för dans och cirkus

  Läs mer om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av ekonomiskt behov, vilket till exempel kan innebära att sökande som har högre inkomster eller nyligen har blivit beviljade andra bidrag eller stipendier inte prioriteras.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar kring vistelsen efter hemkomst.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av  Konstnärsnämndens internationella program för dans” eller ”with support of the International Dance Program – the Swedish Arts Grants Committee”.

  Använd Konstnärsnämndens logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

Kontakt

Anneli Strömqvist

Programansvarig, Internationella programmen för dans och cirkus

08-506 550 70 (Opens in a New Window)

Vanliga frågor kring ansökan