Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ArtNexus visselblåsarfunktion

Hero Bakgrundspattern

ArtNexus visselblåsarfunktion

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet organisationsklimat. Vår Visselblåsartjänst är en kanal för att slå larm om oegentligheter inom ramen för vårt program som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Funktionen minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå. Den visar vår vilja att vara en aktör som tar ansvar mot oetiskt beteende. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Rapporteringskanal för anonym rapportering och fortsatt dialog: https://report.whistleb.com/artnexus

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB.