Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Open Call – Deltagande vid CINARS 2024

Open Call – Deltagande vid CINARS 2024

Konstnärsnämndens internationella program för cirkus, dans och teater utlyser möjligheten att delta på scenkonstmässan CINARS som äger rum i Montreal, Kanada 11–16 november 2024.

Bilden visar en grafisk design relaterad till “Cinars Biennale 2024” där texten är konstnärligt arrangerad för att bilda formen av två händer som nästan rör vid varandra, påminnande om Michelangelos “Skapelsen av Adam”. Texten upprepas i olika storlekar för att skapa konturen och detaljerna i händerna. Bakgrunden är en ljus limegrön färg, och det finns ytterligare detaljer som datum “11-16 NOV” och en plats “MONTREAL” inkluderade i designen

Cinars

Cinars Biennale 2024

Sverige har tre platser på Nordic Pulse, nordisk pitchsession, som fördelas mellan konstområdena cirkus, dans och teater.

Deltagarna får ett stipendium om 25 000 kronor.

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resor och boende.

Konstnärsnämnden täcker även kostnader för mässnärvaro och pitcharrangemang.

Obs kort utlysningstid. Sista ansökningsdag 4 juni, 14:00. Beslut meddelas under juni månad.

Om CINARS

CINARS är en av världens största scenkonstmässor, som äger rum vartannat år och är viktig plattform där konstnärer, producenter och arrangörer nätverkar och samverkar.
Konstnärsnämnden och Kulturrådet samordnar, tillsammans med det nordiska nätverket Nordics Combined svensk och nordisk närvaro på CINARS 2024. Syftet är att stärka den svenska och nordiska närvaron på utvalda mötesplatser och på så vis främja internationaliseringen av det svenska kulturlivet.

Kontakt

Anneli Strömqvist

Programansvarig, Internationella programmen för dans och cirkus

08-506 550 70 (Opens in a New Window)

Tina Pettersson

Handläggare teater och film, programansvarig för internationella programmet för teater

08-506 550 58 (Opens in a New Window)