Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Utredningar och rapporter

Konstnärsnämnden och Kulturanalys publicerar gemensam metodstudie

Läs mer

Konstnärsguidens nya handbok

Läs mer

Återrapportering Coronapandemins konsekvenser för konstnärers villkor

Läs mer

Återrapportering om digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor

Läs mer

COLLECTIVELY – Ny publikation!

Läs mer

Konstnärsnämndens rapport till regeringen om krisstöden

Läs mer

Anna Söderbäck om 1% för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

Läs mer

Konstnärsnämndens årsredovisning 2019

Läs mer

Konstnärerna och deras pensioner

Läs mer