Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Utredningar och rapporter

EU:s rekommendationer för stärkta villkor för konstnärer

Läs mer

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Närbild i färg på Mika Romanu, Konstnärsnämndens direktör Foto Jean-Baptiste Béranger

Fokus på långsiktigt stöd för konstnärer i kulturbudgeten 2023 

Läs mer

Nya regler för privatkopieringsersättningen – bristande analys bakom flera förslag

Läs mer

Nytt statligt stöd för produktion av audiovisuella verk

Läs mer

Konstnärsnämnden och Kulturanalys publicerar gemensam metodstudie

Läs mer

Konstnärsguidens nya handbok

Läs mer

Återrapportering Coronapandemins konsekvenser för konstnärers villkor

Läs mer

Återrapportering om digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor

Läs mer

COLLECTIVELY – Ny publikation!

Läs mer