Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Utredningar och rapporter

Konstnärsnämndens yttrande över utredningen Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun

Läs mer

Budgetunderlag med fokus på stärkta villkor

Läs mer

Uppdrag om organisationsförändring har lämnats in

Läs mer

EU:s rekommendationer för stärkta villkor för konstnärer

Läs mer

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Närbild i färg på Mika Romanu, Konstnärsnämndens direktör Foto Jean-Baptiste Béranger

Fokus på långsiktigt stöd för konstnärer i kulturbudgeten 2023 

Läs mer

Nya regler för privatkopieringsersättningen – bristande analys bakom flera förslag

Läs mer

Nytt statligt stöd för produktion av audiovisuella verk

Läs mer

Konstnärsnämnden och Kulturanalys publicerar gemensam metodstudie

Läs mer

Konstnärsguidens nya handbok

Läs mer