Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärers villkor

© Helena Shutrick

Konstnärsguiden finns nu på engelska – Guide for Artists

Läs mer

Konstnärsnämndens yttrande över utredningen Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun

Läs mer

Budgetunderlag med fokus på stärkta villkor

Läs mer

Uppdrag om organisationsförändring har lämnats in

Läs mer

Konstnärsnämnden på Folk och Kultur

Läs mer

Konstnärsnämndens remissvar på betänkandet Ett trygghetssystem för alla (SOU 2023:30)

Läs mer

Foto: Karolina Pahlén

Filmer från Perspektiv på stärkta villkor för konstnärer

Läs mer

Karolina Pahlén

Perspektiv på konstnärers villkor

Läs mer