Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ansökan om deltagande vid CINARS 2024

För dig som är yrkesverksam konstnär inom området dans, cirkus eller teater. Obs kort utlysningstid. Sista ansökningsdag 4 juni, kl. 14:00

Hero Bakgrundspattern

Ansökan om deltagande vid CINARS 2024

Konstnärsnämndens internationella program för cirkus, dans och teater utlyser möjligheten att delta på scenkonstmässan CINARS som äger rum i Montreal, Kanada 11–16 november 2024.

 

Bilden visar en grafisk design relaterad till “Cinars Biennale 2024” där texten är konstnärligt arrangerad för att bilda formen av två händer som nästan rör vid varandra, påminnande om Michelangelos “Skapelsen av Adam”. Texten upprepas i olika storlekar för att skapa konturen och detaljerna i händerna. Bakgrunden är en ljus limegrön färg, och det finns ytterligare detaljer som datum “11-16 NOV” och en plats “MONTREAL” inkluderade i designen

Cinars.

Cinars Biennale 2024

Sverige har tre platser på Nordic Pulse, nordisk pitchsession, som fördelas mellan konstområdena cirkus, dans och teater.

Deltagarna får ett stipendium om 25 000 kronor.

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resor och boende.

Konstnärsnämnden täcker även kostnader för mässnärvaro och pitcharrangemang.

Program för deltagarna

 • Nordic Pulse, nordisk pitchsession 13 november
 • Deltagande vid nordiska mässbåsen
 • Deltagarpass till CINARS program
 • Nätverksmingel

Särskilda kriterier
Du som söker ska vara Sverigebaserad och yrkesverksam konstnär inom någon av områdena cirkus, dans eller teater. Du ska personligen närvara minst tre av dagarna inklusive pitchdagen.
Du kan söka tillsammans med en konstnärlig kollega, då med varsin ansökan. Du kan på egen bekostnad resa med andra kollegor, t.ex. producent.

Sista ansökningsdatum är 4 juni kl. 14:00. Beslut meddelas mitten av juni månad.

För dig som blir beviljad stipendium av Konstnärsnämnden sker ytterligare inlämning av föreställningsmaterial till e-katalog senast 21 augusti och show-reel senast 26 augusti. Inlämning av rörligt material inför pitch sker senast 7 oktober och ett digitalt informationsmöte sker 24 september.

Urval
Urval sker av representanter från arbetsgrupperna för dans och cirkus, respektive teater och film.

Om CINARS

CINARS är en av världens största scenkonstmässor, som äger rum vartannat år i Montreal, Kanada och är en viktig plattform där konstnärer, producenter och arrangörer nätverkar och samverkar.
Konstnärsnämnden och Kulturrådet samordnar, tillsammans med det nordiska nätverket Nordics Combined svensk och nordisk närvaro på CINARS 2024. Syftet är att stärka den svenska och nordiska närvaron på utvalda mötesplatser och på så vis främja internationaliseringen av det svenska kulturlivet.

Nordics Combined är ett informellt nätverk av nordiska organisationer som främjar nordisk scenkonst i Norden och internationellt.
Nordics Combined består av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Performing Arts Hub Norway, The Agency for Culture and Palaces (Denmark), Circus & Dance Info Finland och Performing Arts Centre Iceland. Nätverket syftar till att bidra till en större spridning av scenkonst inom Norden och av nordisk scenkonst internationellt samt utvecklingen av scenkonstområdet inom respektive medlemsländer och i Norden.

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom området dans, cirkus eller teater, exempelvis som dansare, koreograf, cirkusartist, cirkusregissör/koreograf, skådespelare, regissör, mimare, musikalartist, performanceartist, clown, scenograf, ljusdesigner, maskdesigner, kostymdesigner, ljuddesigner, dockspelare eller dramaturg.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

   Arbetsprov inom teater

  Obligatoriskt att bifoga en film eller max 10 bilder. Du kan därutöver komplettera med 1-2 länkar till rörligt material
  Arbetsprovet ska inte vara äldre än fem år och ge en tydlig bild av ditt konstnärskap. Filerna får sammanlagt uppgå till 250 MB.

  Arbetsprov inom dans och cirkus

  Obligatoriskt att bifoga 1-2 filer med arbetsprover från de två senaste åren. Filerna får sammanlagt uppgå till 250 MB. Arbetsprov ska ge en tydlig bild av ditt konstnärskap. Det ska inte vara äldre än tre år. Det är viktigt att du kan identifieras i materialet om det är ett arbete i grupp. Länkar till Vimeo, YouTube eller webbsida kan lämnas som komplement i ansökningsformuläret. Kontrollera att länkarna fungerar och ange lösenord när det behövs.

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för dans och cirkus respektive teater och film läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för dans och cirkus respektive arbetsgruppen för teater och film.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för dans under organisation

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar kring vistelsen efter hemkomst.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett stipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av Konstnärsnämnden” eller ”with support of the Swedish Arts Grants Committee.

  Använd Konstnärsnämndens logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

  Kontakt

  Anneli Strömqvist

  Programansvarig, Internationella programmen för dans och cirkus

  08-506 550 70 (Opens in a New Window)

  Tina Pettersson

  Handläggare teater och film, programansvarig för internationella programmet för teater

  08-506 550 58 (Opens in a New Window)

  Vanliga frågor kring ansökan