Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Stipendium för ImPulsTanz’s danceWEB och ATLAS sommarprogram

Hero Bakgrundspattern

Är du dansare eller koreograf inom samtida dans som vill utveckla ditt konstnärskap i ett internationellt sammanhang? Då kan du söka till ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival sommarprogram danceWEB eller ATLAS i Wien som Konstnärsnämndens internationella program för dans samarbetar med.

I samband med ImPulzTanz – Vienna International Dance Festival arrangerar ImPulsTanz danceWEB samt ATLAS som är två olika sommarprogram i Wien där professionella dansare och koreografer under fem veckor får vidareutbilda sig inom samtida dans i ett multinationellt sammanhang. Konstnärsnämndens internationella program för dans ger stipendium till svenska danskonstnärer som blivit antagna till danceWEBs eller ATLAS sommarprogram. Observera att ansökan till danceWEBs och ATLAS sommarprogram görs via ImPulsTanz och inte via Konstnärsnämnden.

 • DanceWEBs och ATLAS sommarprogram vänder sig till dansare och unga koreografer som vill utvecklas inom samtida dans.

  Stipendiet kan sökas av dig som är yrkesverksam dansare eller koreograf. Går du en konstnärlig grundutbildning/masterutbildning vid en konstnärlig högskola, kan du inte få stöd genom Konstnärsnämnden.

  Läs mer om ansökningskriterierna på ImPulsTanz hemsida

 • DanceWEBs fortbildnings- och utbytesprogram
  Varje år erbjuder det fem veckor långa programmet dansare och unga koreografer från cirka 40 länder möjlighet att delta i workshops och researchsprojekt samt se alla performance på ImPulsTanz-festivalen. Festivalens internationella miljö erbjuder en ideal plattform för nya konstnärer och möjliggör ett utbyte med föreläsare och koreografer för att bygga ett nätverk. Dessutom kommer deltagarna att få sällskap av internationellt kända artister från dans- och performancescenen som mentorer.

  ATLASs koreografiska träningsprogram
  ATLAS är ett modulbaserat träningsprogram, inbäddat i ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival. Det erbjuder konstnärer med initial koreografisk erfarenhet samt konstnärer mitt i karriären, även från andra discipliner, en dynamisk miljö för sin konstnärliga utveckling. Programmet syftar till att möta två centrala behov: å ena sidan att ha studio tillgänglig för researcharbete och utveckling av verk, och å andra sidan att få ny input genom individuella utbildningsprogram, genom att se internationella produktioner och genom att utbyta idéer med konstnärer från mer än 100 länder, samt genom peer-to-peer-utbyte inom ATLAS-grupperna.

  Programmen fokuserar på idé- och kunskapsutbyte, fortbildning och på möten med internationellt erkända danskonstnärer vid ImPulzTanz-festivalen. Varje år har stipendieprogrammet nya konstnärliga ledare och coacher som rekryteras bland till exempel koreografer som spelat stor roll för den samtida dansens utveckling på senare år.

  Kostnaden för de svenska danskonstnärer som blivit utvalda av danceWEB eller ATLAS att medverka i programmet delas mellan Konstnärsnämnden, staden Wien och EU. Konstnärsnämnden betalar även den svenska deltagarens resekostnader.

 • Ansökan till danceWEBs och ATLAS sommarprogram görs via ImPulsTanz hemsida. Observera att du inte skickar ansökan till Konstnärsnämnden.

  Sista ansökningsdag är i mitten av december varje år.

  De svenska stipendiaterna utses efter förslag från danceWEB.

  Till ImPulsTanz hemsida

 • Om du beviljas stipendium ska du lämna en skriftlig rapport om ditt deltagande i programmet till Konstnärsnämnden efter sommaren.

 • Årsvis presentation av tidigare stipendiater som medverkat vid danceWEBs sommarprogram

  2023 Am Ertl

  2022: Lohi Lauri, Elisabeth Raymond, Maria Teresa Tanzarella

  2020-2021: Elise Brewer, Andreas Haglund, Klara Utke Acs, Tyra Wigg, Gergo David Farkas

  2019: Stina Fors

  2018: Lisa Schåman

  2017: Erik Linghede, Dario Barreto Damas

  2016: Sindri Runudde, Robert Malmborg

  2015: Louise Dahl

  2014: Sanna Blennow, Lisa Raeder

  2013: Rebecka Stillman

  2012: Aloun Marchal, Pontus Pettersson, Tova Gerge

  2011: Ofelia Jarl Ortega, Clara Lee Lundberg

  2010: Linda Blomqvist, Kristina Oom, Tara Motazed Kivani

  2009: Josefin Larson Olin, Stina Nyberg, Helena Stenkvist

  2008: Christopher Engdahl, Gilda Stillbäck, Niklas Valenti

  2007: Robin Jonsson, Jennie Lindström

  2006: Charlotta Ruth

  2005: Malin Astner

  2004: Ulrika Kinn Svensson, Johanna Klint

  2003: Rani Nair, Maria Öhman

  2002: Minna Kiper

  2001: Fernanda Lind Echenique, Tove Salmgren

  2000: Hanna Hedman

  1999: Palle Dyrvall

  1998: Anna Källblad