Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tidigare stipendiater: 2013

Bild och form – Annika von Hausswolff

Hon låter oss med en ohygglig precision följa den existentiella erfarenheten och se vad som händer när det som är oss närmast kastas ut ur sitt sammanhang. Hon visar på den tunna hinnan av intimitet och gemenskap och blottlägger hur nära det hemlika är med det hemliga och det hemska. Hennes konstnärskap rymmer en stark psykologisk och social kritik.

Dans – Christina Caprioli

Hon använder den samtida estetiska och politiska teorin som ett laboratorium för att nå djupare i en kroppslig, kompromisslös konstnärlig praktik, bortom den mentala logikens gränsdragningar. Hon representerar ett utmanande konstnärskap med rörelseproduktion inom såväl teoretiska som dansade landskap.

Film – Lukas Moodysson

För ett konstnärskap som spänner över ett brett fält av prosa, dikt och filmkonst. Som filmskapare har han prövat på olika genrer och ådagalagt en ständig beredskap att underminera sin egen position som priviligierad konstnär. Han rör sig i ett landskap där han undersöker samtida fenomen som människohandel, främlingsfientlighet och frasradikalism. Han utnyttjar filmmediets konstnärliga och politiska möjligheter på ett dynamiskt och ofta nyskapande vis för att gestalta sin sanning om vår tid.

Teater – Sören Brunes

För att enträget, i rum efter rum, i tid efter tid, ha skapat scener både för det lågmält sköra och det brutala. För att genom ett ständigt utforskande av de arketypiska mönster som organiserar vår verklighetsuppfattning, och med en plirig lust att utmana både sig själv och andra, ha drivit scenkonsten framåt. Sedan decennier en förgrundsgestalt inom svensk teater, fortfarande mitt i sin gärning.

Musik – Anders Hillborg

Han får sitt stipendium för en tonsättargärning, som innehåller en lång rad verk inom olika repertoarområden från kammarmusik till symfonisk musik och kör. De har ett tilltal, som attraherar stora lyssnarskaror och som har ett internationellt renommé. Han är en tonsättare som rör sig fritt inom olika musikaliska genrer, från västerländsk konstmusik till populärmusik.