Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ledamöter och bedömare

Hero Bakgrundspattern

Våra sakkunniga

Kulturbryggan är ett fristående komplement till övrig statlig bidragsgivning. Vårt uppdrag är att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet samt att verka för ökade privata resurser till det fria kulturlivet.

Kulturbryggan har två olika typer av sakkunniga

 • En beslutandegrupp med sju ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande som fattar beslut om ansökningar.
 • Cirka 40 bedömare som bedömer ansökningar.
 • Kulturbryggans ledamöter utses av myndighetens styrelse. Deras uppdrag är att fatta beslut inom våra olika program.

  Britta Söderqvist, ordförande
  Avdelningschef för Göteborgs museer och konsthall, Göteborg

  Mira Helenius Martinsson, vice ordförande
  VD och konstnärlig ledare för Skånes dansteater, Bunkeflostrand

  Loulou Cherinet, ledamot
  Bildkonstnär och professor vid Konstfack, Stockholm

  Mathias Gullbrandson, ledamot
  Konstnär och producent inom deltagarkultur, Stockholm

  Samuel Isaksson, ledamot
  Innovationsjurist, Umeå

  Anders Teglund, ledamot
  Musiker, författare och förläggare, Kungsbacka

  Annika Waern, ledamot
  Professor vid Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet, Uppsala

 • Kulturbryggans bedömare är personer med dokumenterad sakkunskap inom ett eller flera av våra olika områden och utses av myndighetens direktör.

  Deras uppdrag är att granska inkomna ansökningar för att säkerställa att ledamöterna fattar beslut på saklig grund.

  Kulturbryggans bedömare 2024

  För närvarande håller vi på att se över sammansättningen av bedömare. När det är klart kommer vi att publicera alla namnen här.