Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vi vill veta vad just du tycker! Svara gärna på vår korta webbundersökning.

Kulturbryggans olika grupper

Kulturbryggan består av flera olika delar. Sammantaget är det cirka 50 personer som på olika sätt bidrar till att uppfylla vårt uppdrag.

Hero Bakgrundspattern

Kulturbryggans olika grupper

Kulturbryggan är ett alternativ och ett komplement till andra offentliga bidragsgivare. Vårt uppdrag är att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och verka för att öka den privata finansieringen inom kulturområdet.

Kulturbryggan består av flera olika delar. Sammantaget är det cirka 50 personer som på olika sätt bidrar till att uppfylla vårt uppdrag.

 • En beslutandegrupp med sju ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande.
 • En bedömarpool med cirka 40 sakkunniga som bedömer ansökningar.
 • En referensgrupp med fyra personer som utvecklar programmet Nya finansieringsmodeller.
 • Kulturbryggans ledamöter är sju till antalet och utses av myndighetens styrelse. Deras uppdrag är att fatta beslut inom våra olika program.

  Britta Söderqvist, ordförande
  Avdelningschef för Göteborgs museer och konsthall, Göteborg

  Mira Helenius Martinsson, vice ordförande
  VD och konstnärlig ledare för Skånes dansteater, Bunkeflostrand

  Loulou Cherinet, ledamot
  Bildkonstnär och professor vid Konstfack, Stockholm

  Mathias Gullbrandson, ledamot
  Konstnär och producent inom deltagarkultur, Stockholm

  Samuel Isaksson, ledamot
  Innovationsjurist, Umeå

  Anna Lyrevik, ledamot
  Rektorsråd vid Lunds universitet, Skivarp

  Anders Teglund, ledamot
  Musiker, författare och förläggare, Kungsbacka

 • Kulturbryggans bedömarpool består av personer med sakkunskap inom ett eller flera av våra olika områden. De utses av myndighetens direktör efter beredning av Kulturbryggans kansli.

  Bedömarnas uppdrag är att granska inkomna ansökningar för att säkerställa att ledamöternas beslut fattas på saklig grund.

  Kulturbryggans bedömarpool 2022

  Håkan Alfon, Falun
  Fredrik Almlöf, Helsingborg
  Stina Ancker, Stockholm
  Matilda Andersson, Göteborg
  Bobbi Augustine Sand, Skåne-Tranås
  Klas Barbrosson, Göteborg
  Katarina Bonnevier, Söderköping
  Karin Carlsson, Saltsjö-Boo
  Mia Christersdotter Norman, Göteborg
  Nils Claesson, Stockholm
  Silvia Colombo, Luleå
  Robert Dahl Norsten, Umeå
  Karin Edman, Göteborg
  Angelica Falkeling, Rotterdam
  David Fallgren, Solna
  Richard Forsberg, Kungsbacka
  Ellen Friis, Köpenhamn
  Mats Granberg, Norrköping
  Samuel Gustavsson, Slangerup
  Madeleine Harju, Gnesta
  Erika Henriksson, Trondheim
  Alexandra Hvalgren, Oslo
  Hanna Isaksson, Luleå
  Marcus Jahnke, Göteborg
  Jonas Johansson, Lidingö
  Hemen Kurda, Göteborg
  Karin Lekberg, Sköndal
  Anders Lindgren, Bengtsfors
  Katarina Lion, Stockholm
  Björn Magnusson Lupo, Bagarmossen
  Truels Olin, Katrineholm
  Nina Sandström, Nacka
  Marie Schmidt Olesen, Köpenhamn
  Hellen Smitterberg, Göteborg
  Tina Tarpgaard, Köpenhamn
  Magnus Wassborg, Eksjö
  Ivar Wenster, Karlskrona
  Anna Westerling, Stockholm
  Kamen Zlatev, Hägersten

 • Kulturbryggans referensgrupp består av fyra personer med expertis inom alternativ finansiering av konst och kultur. De utses av myndighetens direktör efter beredning av Kulturbryggans kansli. Referensgruppens huvudsakliga uppdrag är att hjälpa Kulturbryggan att utveckla programmet Nya finansieringsmodeller.

  Kulturbryggans referensgrupp 2022

  Thomas Arctaedius, Stockholm
  Professor i entreprenörskap och kärnfysik. Startat ett flertal framgångsrika IT-bolag. Startat en inkubator för socialt entreprenörskap vid Stockholms universitet och satt som VD för Stockholms universitet Holdingbolag. Arbetar nu bland annat som professor vid Kungliga Musikhögskolan.

  Marlene Johansson, Umeå
  Doktor i företagsekonomi, forskat i flera år inom konstnärliga och kreativa näringar. Nu arbetar hon som senior forskare på RISE. Hon har lång erfarenhet av att stödja och förverkliga kommersialiseringen av kulturutövare via sitt arbete som VD för Expression Umeå.

  Charlotte Lorentz Hjorth, Lund
  Charlotte har under mer än 20 år byggt innovationsstödjande organisationer och ekosystem för utvecklingsstöd till start-ups och etablerade företag. Under 10 år var hon VD för Sveriges största Innovationsarena och inkubator för livsmedelsrelaterade projekt och företag. Nu koordinerar hon Lunds universitets engagemang i EITs KKN KIC.

  Robert Palmer, Dublin
  Erfaren policymaker och kulturstrateg samt utövare som arbetat på alla nivåer – i mindre projekt och hela vägen upp till EU, där han under många år var direktör för Culture and Cultural and National Heritage, Europarådet.