Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Att välja sakkunskap

Du väljer själv den sakkunskap du vill ska bedöma ditt projekt.

När du söker bidrag från Kulturbryggan väljer du den sakkunskap du vill ska bedöma ditt projekt. Du kan välja mellan en rad olika områden. Välj det område som avspeglar projektet bäst. 

Beskrivningarna av de olika sakkunskaperna gör inte anspråk på att vara allmängiltiga definitioner eller kriterier som ska uppfyllas. De är uteslutande ett redskap för att kunna göra en sakkunnig bedömning. Tanken är att uppnå konsensus mellan dig som söker, de som bedömer och de som fattar beslut – ett slags samförstånd kring områdenas avgränsningar.

 • Här avser vi inredningsarkitektur, husarkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering, arkitektonisk gestaltning/konst, teknik/konstruktion samt arkitekturteori.

 • Här avser vi analogt såväl som digitalt skapande och gestaltande genom bild. Området innefattar bildkonstens olika delområden: fotografi, måleri, tecknande, grafik med mera. Området omfattar även skapande där verken på något sätt förhåller sig till rummet i ett tredimensionellt avseende, från figurativa, skulpturala verk till konceptuella konstruktioner, installationer, performance med mera.

 • Här avser vi scenisk framställning där narrativ/tema förmedlas med utgångspunkt i cirkusfärdigheter (akrobatik, jonglering, trapets, magi med mera).

 • Här avser vi såväl professionell dans som folkdans och street/urban dans med alla deras respektive stilar, särdrag och uttryck.

 • Här avser vi kultur- och medieformer som förutsätter aktivt samskapande, dvs. att samtliga inblandade (exv. aktörer såsom konstnär, producent, utvecklare, forskare, medskapande deltagare och medskapande publik) deltar i både skapandeprocessen och slutresultatet med sin egen kreativitet. Det finns ingen avsändare och mottagare, alla deltagare har agens.

  Deltagarkultur innefattar såväl fysiska uttryck som lajv, cosplay, samskapade upplevelser och deltagarfestivaler som virtuella världar och digitala plattformar för gemensamt skapande.

 • Här avser vi medierna film, tv och video och kunskap om såväl dokumentärt som fiktivt berättande genom film gestaltat antingen av levande/verkliga människor/föremål (live action) eller genom inspelningar av konstgjorda föremål (animation).

 • Här avser vi estetisk och ändamålsenlig gestaltning av hantverksmässigt eller industriellt framställda produkter, miljöer och tjänster.

 • Här avser vi bevarandearbete inom flera olika områden: kulturmiljö, arkiv, bibliotek och museer. Den disciplinära basen skiljer sig åt mellan dessa och omfattar ämnen som arkeologi, arkitekturhistoria, kulturgeografi, arkiv- och bibliotekskunskap, museologi med mera. En gemensam utgångpunkt är dock historia och historiska perspektiv i bevarandearbetet.

 • Här avser vi litterär produktion för olika ändamål (läsning, dramatik, manus, journalistik, utgivningsverksamhet, publikationsformer med mera) och litterär förmedling av olika slag (läs- och litteraturfrämjande, berättande med mera) samt litteraturhistoria.

 • Här avser vi skapande och framförande av musik i olika former. Området innefattar folkmusik (musik sprungen ur allmogen och dess motsvarigheter), klassisk musik (från tidig musik till ljudkonst), populärmusik (blues, elektronisk musik, hiphop, jazz, pop, reggae och rock med mera) och världsmusik (etnisk musik bortom den västerländska kultursfären).

 • Här avser vi scenisk framställning där ett narrativ/tema förmedlas genom musik eller sång. Området innefattar musikdramatik, opera, musikaler och körsång.

 • Här avser vi scenisk framställning där ett narrativ/tema förmedlas genom det talade ordet, gestik och mim eller kombinationer av dessa. Området innefattar talteater, interdisciplinära performanceföreställningar, mim, dockteater, stand-up, poesiuppläsningar, poetry slam och spoken word.

 • Här avser vi spel där utövaren använder en dator (oavsett plattform som exempelvis persondator, konsol, mobiltelefon/surfplatta med mera) eller spel som bräd-, figur-, konflikt- eller rollspel. Området innefattar inte hasardspel, vadslagningsspel eller idrott/sport.

 • Här avser vi berättelser som skapas och rör sig över multipla, mediala plattformar och i olika format, där nytt innehåll presenteras i varje medial del av narrativet. Berättelserna kan vara såväl dokumentära som fiktionaliserade.

  Välj inte Transmedia om du menar på att ditt projekt är multidisciplinärt/tvärkulturellt. Välj istället det sakkunskapsområde som är mest tongivande inom projektet.

 • Här avses utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer. Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. Denna sakkunskap kan bara väljas inom programmet Nya finansieringsmodeller.