Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sakkunskapsområden

Du väljer själv den sakkunskap du vill ska bedöma ditt projekt.

Att välja sakkunskap

När du söker bidrag från Kulturbryggan väljer du vilken sakkunskap du vill att de som bedömer ditt projekt ska ha. Du kan välja mellan en rad olika områden.

Att välja sakkunskap är inte detsamma som att definiera vad projektet är. Vad du gör är att se till att bedömarna har rätt kunskap, erfarenhet, omvärldsbevakning och kompetens för att förstå ditt projekt.

Tycker du att det saknas något sakkunskapsområde eller uttryck, skriv till: kulturbryggan@konstnarsnamnden.se

 • Här avser vi sakkunskap inom inredningsarkitektur, husarkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering, arkitektonisk gestaltning/konst, teknik/konstruktion samt arkitekturteori.

 • Här avser vi sakkunskap inom såväl analogt som digitalt skapande och gestaltande genom bild. Området innefattar bildkonstens olika delområden: fotografi, måleri, tecknande, grafik med mera.

  Området omfattar även skapande där verken på något sätt förhåller sig till rummet i ett tredimensionellt avseende, från figurativa, skulpturala verk till konceptuella konstruktioner, installationer, performance med mera.

 • Här avser vi sakkunskap inom scenisk framställning där narrativ/tema förmedlas med utgångspunkt i cirkusfärdigheter (akrobatik, jonglering, trapets, magi med mera).

 • Här avser vi sakkunskap inom dans och koreografi med alla respektive stilar, särdrag och uttryck.

 • Här avser vi sakkunskap inom medierna film, tv och video. Både dokumentärt och fiktivt berättande genom film gestaltat antingen av levande/verkliga människor/föremål (live action) eller animation.

 • Här avser vi sakkunskap inom estetisk och ändamålsenlig gestaltning av hantverksmässigt eller industriellt framställda produkter, miljöer och tjänster.

 • Här avser vi sakkunskap inom bevarandearbete inom flera olika områden: kulturmiljö, arkiv, bibliotek och museer. Den disciplinära basen skiljer sig åt mellan dessa och omfattar ämnen som arkeologi, arkitekturhistoria, kulturgeografi, arkiv- och bibliotekskunskap, museologi med mera. En gemensam utgångpunkt är dock historia och historiska perspektiv i bevarandearbetet.

 • Här avser vi sakkunskap inom litterär produktion för olika ändamål (läsning, dramatik, manus, journalistik, utgivningsverksamhet, publikationsformer med mera).

  Här ingår även litterär förmedling av olika slag (läs- och litteraturfrämjande, berättande med mera) samt litteraturhistoria.

 • Här avser vi sakkunskap inom skapande och framförande av musik oavsett form, genre eller uttryck. Området innefattar även ljudkonst.

 • Här avser vi scenisk framställning där ett narrativ/tema förmedlas genom musik eller sång. Området innefattar musikdramatik, opera, musikaler och körsång.

 • Här avser vi sakkunskap inom scenisk framställning där ett narrativ/tema förmedlas genom det talade ordet, gestik och mim eller kombinationer av dessa. Området innefattar talteater, interdisciplinära performanceföreställningar, mim, dockteater, stand-up, poesiuppläsningar, poetry slam och spoken word.

 • Här avser vi sakkunskap inom spel där utövaren använder en dator (oavsett plattform) eller spel som bräd-, figur-, konflikt- eller rollspel. Området innefattar även lajv och cosplay.

  Området innefattar inte hasardspel, vadslagningsspel eller idrott/sport.

 • Här avser vi sakkunskap inom berättelser som skapas och rör sig över multipla medium/plattformar, där nytt innehåll förmedlas i varje medium. Innehållet kan till exempel röra sig över film, dataspel, text, appar, performance, ljud osv.  Med medium avses både analoga och digitala. Berättelserna kan vara såväl dokumentära som fiktionaliserade.

  Välj inte Transmedia om du menar på att ditt projekt är multidisciplinärt/tvärkulturellt. Välj istället det sakkunskapsområde som är mest tongivande inom projektet.

 • Här avses sakkunskap inom utveckling av organisationers affärsdrivande verksamhet och deras processer. Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys.

  Denna sakkunskap kan bara väljas inom programmet Nya finansieringsmodeller.