Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärerna och deras pensioner

Hur ser den ekonomiska situationen ut för konstnärer i pensionsåldern? Denna rapport är den första som särskilt tittar de ekonomiska och sociala villkoren för konstnärer i åldersgruppen 67 år och äldre.Det finns en oro för att konstnärers pensioner blir allt sämre. En starkt bidragande orsak är konstnärernas arbetsförhållanden. Antalet  fasta anställningar har minskat och därmed också regelbundna inkomster. Näringsidkandet i gruppen har ökat,  vilket innebär att ansvaret för pensionssparandet flyttas över till de enskilda konstnärerna. Ytterligare en oroande faktor är att  konstnärer, på grunda av långa utbildningar och lång etableringstid, riskerar att missgynnas av dagens pensionssystem som bygger på ett långt yrkesliv samt kompletterande tjänstepension (i det äldre systemet ATP-systemet beräknades inkomstpensionen på ett antal bästa inkomstår). 

Ladda ner rapporten här
>>