Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden välkomnar nytt krisstöd

Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden, fotograf: Jean Baptiste Béranger

Vid dagens extrainsatta regeringssammanträde beslutades att tilldela Konstnärsnämnden 170 miljoner att fördela till yrkesverksamma konstnärer.
– Vi välkomnar detta nya krisstöd som ska möta de ekonomiska konsekvenser som de förlängda restriktionerna haft för yrkesverksamma konstnärer. Det här är en akut insats i en för konstnärerna fördjupad kris och medlen behöver nå ut skyndsamt, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden.

Konstnärsnämnden inväntar nu det nya uppdraget i ett reviderat regleringsbrev och styrelsen kommer att utifrån uppdraget fatta beslut om hur medlen ska hanteras vid sitt ordinarie styrelsemöte den 14 februari.

Regeringens pressmeddelande: Fördelning av 1 miljard i krismedel till kulturområdet

Konstnärsnämndens pressmeddelande: Konstnärsnämnden välkomnar nytt krisstöd