Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Välkommen till Konstnärsguiden

Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag att genom bevakning och analys fördjupa och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt förutsättningar för konstnärligt skapande. Konstnärsnämnden har därför byggt upp webbportalen Konstnärsguiden.

Vem har nytta av Konstnärsguiden?

Konstnärsguiden riktar sig till  yrkesverksamma konstnärer. Med begreppet ”konstnär” avses skapande och utövande person oavsett konstområde . Som konstnärer räknas därför alla de som skapar eller på annat sätt presterar på kulturella områden som litteratur, musik, bild- och form, teater, dans och film.

Konstnärsguiden förmedlar mer riktat  samhällsinformation som berör konstnärers villkor och konstnärlig verksamhet i förhållande till skatte- och trygghetssystem. Informationen på guiden bygger till stor del på hänvisningar och länkningar till andra myndigheters egen information men belyser också speciella problemställningar som kan uppstå för konstnärer.

Guiden uppdateras kontinuerligt två gånger om året för att följa nya förordningar och rättsliga förändringar.

Under 2015 har Konstnärsguiden utvecklats på ett par olika sätt. En allmän översyn har skett i de olika avsnitten och fler hänvisande länkar har lagts in i texterna. Avsnittet Arbeta och bo utomlands har kompletterats med beskrivande exempel. Vidare har deklarationsexemplen i avsnittet Deklaration uppdaterats och en ny deklarationsvägledning har lagts ut.

Vidare skapades en engelsk version av Konstnärsguiden, The Artists’ Guide, under 2015 för konstnärer verksamma i andra länder som vill arbeta eller besöka Sverige men även för konstnärer bosatta och verksamma här som inte är svensktalande. 

Under våren 2016 kommer Konstnärsguiden bl.a. att byggas ut med information om kompletterande försäkringsskydd som ligger utanför det allmänna försäkringsskyddet.

Om du hittar något fel eller saknar någon information kontakta då. Stefan Ahlenius

Uppdaterad: 2016-01-15 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se