Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Välkommen till Konstnärsguiden

Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag i att genom bevakning och analys fördjupa och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt förutsättningar för konstnärligt skapande. Konstnärsnämnden har därför byggt upp en webbportal för att mer riktat förmedla information som berör konstnärers (konstnärer inom alla konstområden) villkor i förhållande till skatte- och trygghetssystem.

Portalen har namnet Konstnärsguiden och förmedlar samhällsinformation, delvis anpassat till konstnärer och konstnärligt skapande. Informationen på guiden bygger till stor del på hänvisningar och länkningar till andra myndigheters egen information men försöker också belysa speciella problemställningar som kan uppstå för konstnärer.

Guiden uppdateras kontinuerligt två gånger om året för att följa nya förordningar och rättsliga förändringar.

Under 2015 kommer en fortsatt utveckling och översyn av innehållet göras för att förtydliga de konstnärliga frågeställningarna.  Under 2014 har information lagts ut som berör arbete och boende utomlands. Under våren 2015 kommer detta avsnitt också kompletteras med olika exempel. Likaså kommer under våren deklarationsexempel ses över samt en ny deklarationsvägledning att läggas ut. 

Vidare kommer en engelsk version av Konstnärsguiden att publiceras under året för konstnärer verksamma i andra länder som vill arbeta eller besöka Sverige.

Om du hittar något fel eller saknar någon information kontakta då. Stefan Ahlenius

 

 

Uppdaterad: 2015-01-09 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se