Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Välkommen till Konstnärsguiden

Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag, att genom bevakning och analys, fördjupa och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt förutsättningar för konstnärligt skapande. Konstnärsnämnden har därför som en del av uppdraget byggt upp webbportalen Konstnärsguiden.

Vem har nytta av Konstnärsguiden?

Konstnärsguiden riktar sig till yrkesverksamma konstnärer. Med konstnär menas en professionellt skapande och utövande person inom konstområden som litteratur, musik, bild- och form, teater, dans och film.

Konstnärsguiden förmedlar information som berör konstnärers villkor och konstnärlig verksamhet i förhållande till skatte- och trygghetssystem. Konstnärers verksamhet beskrivs utifrån att konstnären antingen är anställd, frilansare eller har egen näringsverksamhet. Även en kombination av dessa dvs. att konstnären både har inkomst från tjänst och näringsverksamhet, s.k. kombinatör. Guiden uppdateras kontinuerligt två gånger om året för att följa förändringar i lagar och regler.

Det finns en engelsk version av Konstnärsguiden, The Artists’ Guide för konstnärer verksamma i andra länder som vill arbeta eller besöka Sverige. Den fungerar även för konstnärer bosatta och verksamma här som inte är svensktalande. 

Den senaste utbyggnaden i guiden ger information om behovet för konstnärer att komplettera sitt försäkringsskydd och pension, planera sin inkomstskatt  och hur man avvecklar sitt företag.

Varje vår uppdateras guiden med deklarationsexempel och deklarationsvägledningar.

Om du hittar något fel eller saknar någon information kontakta då. Stefan Ahlenius

Uppdaterad: 2018-08-02 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se