Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Viktigt att tänka på när du ansöker

Våra bidrag och stipendier inom bild, musik, dans osv. har olika krav på hur ansökan ska ske. De kraven hittar du under varje konstart på vår hemsida. De här villkoren är gemensamma och gäller varje ansökan du skickar till Konstnärsnämnden.

Om bidraget

 • Konstnärsnämnden delar inte ut bidrag som är mindre än 3 000 kr.
 • Alla typer av stöd är riktade till enskilda konstnärer. Du kan alltså inte lämna in ansökan för en grupp, institution eller liknande.

Om ansökan

 • Din ansökan måste finnas hos oss sista ansökningsdagen. Det gäller även eventuella bilagor och arbetsprover. Material som kommer in senare kan vi tyvärr inte ta hänsyn till.
 • Ansökan ska lämnas på vår ordinarie blankett eller via vår hemsida. Du kan inte lämna ansökan via e-post eller fax.
 • Om du vill lämna ansökan via Konstnärsnämndens e-tjänst måste du ha en e-legitimation (t.ex. BankID).
 • När du beskriver ett projekt eller en resa som du söker stöd för, var så konkret som möjligt. Kontrollera att du fått med information om vad det gäller - hur, när, var och varför du vill genomföra det.
 • Ansökan ska vara underskriven av dig personligen eller signerad med e-legitimation.

Om arbetsprover och andra bilagor

 • Kontrollera noga om det stöd du söker innebär att du ska bifoga arbetsprover eller andra bilagor, och hur du ska lämna dem. Då riskerar du inte att din ansökan blir ogiltig.

Ofullständig ansökan kan tvinga oss att avslå

 • Om du inte fyllt i uppgifter som är obligatoriska i din ansökan, eller det saknas begärda bilagor och arbetsprover, är vi tvungna att avslå din ansökan. Kontrollera därför gärna en extra gång att din ansökan är komplett.
 • Tänk på att skriva tydligt eller klistra in utskrifter av längre texter i ansökningsblanketten. Om vi inte kan tyda dina uppgifter kan vi inte ta ställning till din ansökan.


Uppdaterad: 2012-03-16 Tipsa om sidan

 

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se