Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Dans och cirkus

- Dans och cirkus

Konstnärsnämnden stödjer yrkesverksamma konstnärer inom dans och cirkus genom olika typer av stipendier och bidrag och fördelar cirka tretton miljoner kronor om året inom dessa konstområden.

Vem kan söka?

Konstnärsnämndens stipendier och bidrag inom dans och cirkus kan sökas av yrkesverksamma konstnärliga utövare och konstnärliga upphovspersoner inom dans- och cirkusområdena.

Är du verksam som clown eller inom traditionell cirkus söker du inom teaterområdet. Övriga konstnärliga yrkesgrupper inom scenkonstfältet t ex ljusdesigner, scenograf söker inom teaterområdet.

Stöd fördelas till enskilda personer, främst frilansare. Organisationer och fria grupper hänvisas till Kulturrådet.

För att komma ifråga ska den sökande vara huvudsakligen verksam i Sverige.

Stöd ges inte till den som studerar på mer än halvtid när beslut fattas eller under perioden som stipendiet eller bidraget avser.

Stöd ges inte för projekt eller utbyten som genomförs vid statliga universitet och högskolor eller enskilda utbildningsanordnare.

Stöd ges inte till den som beviljats mer än 200 000 euro i statsstöd som omfattas av EU-regler kring stöd av mindre betydelse under en treårsperiod. Läs mer information här.

Ansökan görs via Konstnärsnämndens e-tjänst eller på pappersblankett. För att ansöka digitalt behöver du en e-legitimation.

Vad ska ansökan innehålla?

Utöver de uppgifter som ska anges i ansökningsformulär eller ansökningsblankett är det obligatoriskt att bifoga 1-2 videofiler som arbetsprov.

Arbetsprov ska ge en tydlig bild av ditt konstnärskap och bör inte vara äldre än 3 år. Det är viktigt att du kan identifieras om du är med i materialet, i synnerhet om arbetsprovet avser arbete i grupp.

Antal arbetsprov: minst 1, max 2
Storlek: max 250 MB sammanlagt, oavsett antal
Format: mp4 eller mov

Länkar till rörligt material på till exempel Vimeo, Youtube eller hemsida kan anges i ansökan eller bifogas som bilaga men ersätter inte obligatoriskt arbetsprov enligt ovan eftersom länkar inte är arkivbeständiga. Kontrollera att länkarna fungerar och ange lösenord när det behövs.

Hur bedöms ansökan?

Beslut grundar sig på en bedömning av kvaliteten på den sökandes konstnärliga verksamhet samt ekonomiskt behov. Vikt läggs vid att sprida stipendier och bidrag till konstnärer bosatta i olika delar av landet och inom olika konstnärliga uttryck.

Beslut kan inte överklagas.

Vilka bedömer ansökan?

Beslut om stipendier och bidrag inom dans cirkus) fattas av Arbetsgruppen för dans och cirkus. Arbetsgruppen består av sex ledamöter och en ordförande som utses av Konstnärsnämndens styrelse. Ledamöterna är professionellt verksamma inom dans- och cirkusområdet. Om jäv uppstår kring en ansökan tillämpas Konstnärsnämndens jävsbestämmelser.

Långtidsstipendier fördelas av Konstnärsnämndens styrelse, efter beredning och förslag från Arbetsgruppen för dans.

 

Kort beskrivning av stipendier och bidrag inom dans och cirkus

Arbetsstipendium
Arbetsstipendium syftar till att ge konstnärer möjlighet att bedriva och utveckla sin konstnärliga verksamhet. Utlyses och fördelas en gång per år.

Birgit Cullberg-stipendiet
Stipendiet tilldelas årligen en ung koreograf, utan ansökan.

Långtidsstipendium
Långtidsstipendium syftar till att ge konstnärer som under längre tid bedrivit konstnärlig kvalitet av god kvalitet, möjlighet att långsiktigt utveckla sitt konstnärskap. Utlyses i mån av tillgängliga medel.

Pensionsbidrag
Bidraget fördelas för närvarande inte. Bidrag som beslutats tidigare löper på livstid.

Projektbidrag
Projektbidrag ges för tidsbegränsade och målinriktade projekt som främjar konstnärlig utveckling. Utlyses och fördelas en gång per år.

Internationellt utbyte och resebidrag
Bidrag till internationellt utbyte ges för att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet eller som vill genomföra internationella samarbeten i Sverige. Resebidrag avser utlandsresor som konstnärer själva initierar. Utlyses löpande och fördelas fyra gånger per år.

Internationella residens
Residens fördelas inom ramen för Konstnärsnämndens Internationella dansprogram.
Residens i Sverige:  två-veckors residens för den sökande i Göteborg och Malmö, med inbjuden samarbetspartner från utlandet. Utlyses och fördelas två gånger per år för varje ort.
Residens i utlandet: fyra-veckors residens för de sökande i samarbete med Uferstudios i Berlin, Movement Research i New York och La Place i Paris.
Utlyses och fördelas en gång per år.

danceWEB-stipendium
Stipendiet ges till en eller flera unga dansare eller koreografer. Mottagaren deltar i det europeiska stipendieprogrammet som genomförs i Wien varje sommar. utlyses och fördelas en gång per år.

Läs mer om Internationella dansprogrammets verksamhet här.

Uppdaterad: 2021-09-03 Tipsa om sidan

Kontakt
dansochcirkus@konstnarsnamnden.se

Läs mer på Konstnärsguiden om stipendier och bidrag i förhållande till skatt- och trygghetssystem.
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se