Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Teater / Projektbidrag

Projektbidrag inom teater

Projektbidrag kan du söka för konstnärliga utvecklingsarbeten och mindre produktioner.Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Inom teaterområdet delas ca 20-30 projektbidrag ut varje år. Beloppen brukar variera mellan cirka 50 000 och 200 000 kr.

Du kan till exempel söka stöd för att genomföra en mindre scenkonstproduktion, en workshop  för att pröva nya arbetssätt, eller utveckla nya tekniker eller för nya samarbeten. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och andra medverkande, material, lokalhyra eller resor.

Ansökan och beslut

Du kan ansöka om projektbidrag en gång om året.. Använd särskild blankett eller ansök online via webbplatsen. Se ansökningstider.
I ansökan bör du vara så konkret som möjligt när du anger projektets syfte, hur du planerar att genomföra det och vilket resultat du förväntar dig. Gå gärna igenom din projektbeskrivning och kontrollera att du fått med information om vad ditt projekt går ut på, och hur, när, var och varför du vill genomföra det. Om du uppger övriga medverkande i ansökan är du skyldig att informera dem om det i förväg.

ARBETSPROV: Vi rekommenderar att du lämnar arbetsprover när du söker projektbidrag inom teater.
Arbetsprov kan lämnas som uppladdad filmfil om max 250 Mb, eller klistra in länkar i ansökan med filmer från Vimeo eller Youtube etc.
Max 10 foton i jpeg kan lämnas.
Om du söker med pappersblankett kan du lämna max en styck dvd.

Beslut fattas i mars året därpå. Arbetsgruppen för teater- och filmkonstnärer behandlar ansökan och beslut meddelas per e-post.


Utbetalning och skatt

Bidrag som beviljas måste tas ut under året det beviljats. Använd den rekvistionsblankett som följer med beslutsmeddelandet. Konstnärsnämnden kan endast betala ut projektbidrag till den konstnär som fått eller bidraget eller till konstnärens enskilda firma – inte till andra typer av företag, ideell eller ekonomisk förening eller stiftelse. Vi betalar inte heller ut det till andra medverkande i projektet.

Projektbidrag är skattepliktig inkomst för mottagaren. Om du tar ut bidraget eller en del av det som lön till dig själv blir det pensionsgrundande. Om bidraget används för att avlöna andra medverkande är du ansvarig för att betala in skatt och sociala avgifter för dem.

Konstnärsnämnden skickar kontrolluppgift till Skatteverket på hela beloppet som betalats ut vilket sedan syns i uppgifterna för deklarationen.

I det fall mottagaren är A-skattare betalar Konstnärsnämnden skatt och sociala avgifter för den del som angetts som lön/ersättning. Den del av projektbidraget som rör omkostnader måste särskilt redovisas med underlag till Skatteverket.. För F-skattare betalas hela bidraget ut som klumpsumma och deklareras då inom näringsverksamheten. Observera att A-skattare måste redovisa det ekonomiska resultat till Skatteverket samma kalenderår som det mottages. Den del av bidraget du tar ut som egen lön blir också pensions- och sjukpenninggrundande. Projektbidraget innehåller inte någon mervärdesskatt vilket innebär att du bör beräkna budgeten inklusive moms.

Läs mer på Konstnärsguiden om "Att deklarera stipendier och bidrag" 

Redovisning


Efter det datum du skrivit som slutdatum i ansökan ska du inom en månad redovisa till Konstnärsnämnden. Du ska redovisa hur projektet genomförts och vilka resultat som uppnåtts, samt ett budgetutfall. Redovisningsblankett hittar du här »
Bidraget ska redovisas skriftligen inom en månad efter att projektet - eller den del av projektet som bidraget gäller - slutförts, dock senast inom två år från att du fått det.
Om du behöver mer tid än du angett i ansökan ska Konstnärsnämnden kontaktas för ny tidsplan.

I redovisningen vill vi veta följande:

•hur och när har du arbetat med projektet
•vad och hur blev resultatet
•vilka erfarenheter har du gjort
•till vad har bidraget använts (till exempel egen lön, lön till andra,
material och så vidare)
•har projektet fått ekonomiskt stöd från annat håll (till exempel statlig, regional eller kommunal institution, annan organisation eller företag)
•hur har det framgått att projektet stötts av Konstnärsnämnden.
•Hur du har fördelat dina kostnader, gör en budgetredovisning som ska fyllas i blanketten (bifoga ej kvitton)

Redovisningen skickar du per brev eller e-post med rubriken "Redovisning av projektbidrag inom teater"

Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden.

Uppdaterad: 2018-07-12 Tipsa om sidan

SAMMANFATTANDE INFORMATION:

Om projektbidraget
Läs här pdf>>

Arbetsprov och format
Läs här pdf>>

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se