Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Residens

Residens

Konstnärer inom bild- och formområdet erbjuds möjligheter till stipendier knutna till IASPIS ateljéer i Sverige och utomlands samt stöd till internationellt kulturutbyte som omfattar stipendier för residens- och arbetsvistelser utomlands.

Residens i Sverige

IASPIS har sammanlagt tolv ateljéer i Sverige. Nio stycken, varav fem för internationella konstnärer och fyra för svenska konstnärer, finns på Södermalm i Stockholm. IASPIS stödjer ytterligare tre ateljéer för internationella konstnärer, genom samarbetsparter i Göteborg, Malmö och Umeå.

De fyra ateljéplatserna för svenska konstnärer i Stockholm fördelas genom stipendier och kan ansökas om årligen, deadline för ansökan om residens I Stockholm 2020-2021 är 13 februari 2020. Nytt för 2020 är att man kan ansöka om en 3 månaders eller 6 månaders vistelse.

Utländska konstnärer bjuds in till ateljéprogrammet i Sverige genom rekommendationer och det är därför inte möjligt för dessa att söka själva. Förslag på internationella stipendiater till ateljéprogrammet i Stockholm kan lämnas till myndigheten kontinuerligt under året men senast 3 mars, 2 juni, 15 september och 3 december 2020.

IASPIS-delegationen beslutar vilka av de föreslagna stipendiaterna som erbjuds ateljévistelse. Lämna ditt förslag till ínternationell ateljéstipendiat här

IASPIS utlandsresidens

IASPIS samarbetar med en rad internationella ateljéprogram och erbjuder bild- och formkonstnärer residensvistelser i utlandet . Utöver ateljé får stipendiaten tillgång till en möblerad bostad och ett stipendium för att täcka kostnader för uppehälle under vistelsen. För närvarande kan svenska konstnärer ansöka om arbetsvistelse i Berlin, London, New York, Tokyo, Kapstaden, Johannesburg, Bangalore och Jingdezhen. Mer information samt ansökningstider.

Stöd till residens- eller arbetsvistelser i utlandet

Om du blivit inbjuden till en residens- eller arbetsvistelse i utlandet kan du söka konstnärsnämndens stöd Internationellt kulturutbyte för att täcka vissa omkostnader.

Vem kan söka?

Stipendier kan sökas av varje yrkesverksam utövare inom bild- och formområdet som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige.

Nya modeller för arbetsvistelser

På både bildkonst- och formområdet undersöks och prövas kontinuerligt olika modeller för arbetsvistelser både i Sverige och internationellt. Det omfattar både utvecklande av nya former för arbetsvistelser och tester av redan etablerade ateljéprogram.

Uppdaterad: 2021-04-15 Tipsa om sidan

Lämna ditt förslag till internationell stipendiat här

 

"Where do Artists Come From?", Theo Ringborg, gästproducent för Öppet Hus hösten 2011, i samtal med ateljéstipendiaterna.

Foto: Iaspis
Ruth Ansel föreläser på Moderna Museet i ett internationellt samarbetsprojekt delfinansierat av Iaspis, 2009 

Foto: Jean Baptiste Berangér 
Malin Arnell och Emma Hedditch,
Öppet hus 2008

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se