Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Cirkusresidens i Berlin, Tyskland – Chamäeleon Theater

Är du en yrkesverksam konstnär inom cirkusområdet som vill fördjupa din konstnärliga verksamhet och utveckla ditt internationella nätverk? Då kan du söka residensprogram i utlandet.

Hero Bakgrundspattern

Residens erbjuder plats och tid för konstnärlig fördjupning, internationella möten och kunskapsutbyte. Residens syftar till såväl konstnärlig utveckling som vidgade arbets- och inkomstmöjligheter för stipendiaterna.

Beskrivning av residenset

Konstnärsnämndens Internationella program för cirkus erbjuder ett två veckor långt residens i Berlin i samarbete med Chamäeleon Berlin och Riksteatern. Residensplatsen är öppen för yrkesverksamma utövare inom cirkusområdet som vill fördjupa sin konstnärliga verksamhet och utveckla sitt internationella nätverk.

Sedan grundandet 2004 har Chamäeleon Theater Berlin varit ett skyltfönster för den samtida cirkusens. Chamäeleon har under åren utvecklats till en viktig produktionsplats, gästspelsscen, kreativ nätverkspartner och residensort.

Uppdraget är att stödja cirkusartister i deras konstnärliga arbete, att främja en hållbar utveckling av konstformen och att presentera samtidscirkus för en bred publik.

Residenset är sökbart för upp till tre personer. Chamäeleon erbjuder under två veckor sin repetitionslokal the Cave, mentorskap och rådgivning i teknik och produktion.

 

 • Stipendiaten/stipendiaterna får tillgång The Cave hos Chamäeleon, i Berlin Mitte.

 • Två veckor i överenskommelse med Chamäeleon.

 • Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma utövare inom cirkusområdet som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

 • 20 000 kronor per person. Det skattefria stipendiet söks individuellt och skall täcka resor och levnadsomkostnader.

  Schablonersättning för boende ersätts med stöd av Riksteatern.

  I stipendiet ingår inte försäkring. Resor och boende arrangeras av stipendiaten.

 • Residensets hemsida (Öppnas i ett nytt fönster)

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom området cirkus, som cirkusartist eller cirkusregissör/koreograf.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover. Ansökan ska göras på engelska då det slutliga urvalet och bedömningen görs av Uferstudios.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Arbetsprover är obligatoriska

  Arbetsprov ska ge en tydlig bild av ditt konstnärskap. Det ska inte vara äldre än tre år. Det är viktigt att du kan identifieras i materialet om det är ett arbete i grupp. Länkar till Vimeo, YouTube eller webbsida kan lämnas som komplement i ansökningsformuläret. Kontrollera att länkarna fungerar och ange lösenord när det behövs.

  Antal filer: 1-2
  Filformat: mp4 eller mov
  Storlek filer totalt: 250 mb

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för dans och cirkus läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för dans och cirkus.

  Konstnärsnämndens arbetsgrupp för dans och cirkus väljer bland de sökande ut ett antal kandidater som uppfyller residensplatsens syften och kriterier. Utifrån detta urval gör Uferstudios det slutgiltiga valet av stipendiat.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för dans och cirkus

  Läs mer om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av ekonomiskt behov, vilket till exempel kan innebära att sökande som har högre inkomster eller nyligen har blivit beviljade andra bidrag eller stipendier inte prioriteras.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar kring vistelsen efter hemkomst.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av  Konstnärsnämndens internationella program för cirkus” eller ”with support of the International Circus Programme – the Swedish Arts Grants Committee”.

  Använd Konstnärsnämndens logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

Kontakt

Anneli Strömqvist

Programansvarig, Internationella programmen för dans och cirkus

08-506 550 70 (Opens in a New Window)

Vanliga frågor kring ansökan