Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Nyhetsbrev från Konstnärsnämnden 5 oktober 2022

Andreas Dienert

Lena Willemark

Mottagare av Konstnärsnämndens Stora musikstipendium är musikkonstnären Lena Willemark

Lena Willemark som i decennier låtit sin röst höras i flera musikaliska uttryck, såväl på scen som på fäbodvallar, har även fiol och spilåpipa på sin instrumentlista. Hon gick i början av sjuttiotalet i lära hos Ekor Anders Andersson och Sväs Märta Eriksson innan hon blev riksspelman redan 1978. Förteckningen över samarbeten i hennes konstnärliga värv som musiker och komponist är minst lika lång som omfattningen av hennes diskografi.

Lena Willemark tilldelas Konstnärsnämndens Stora musikstipendium med följande motivering:

”Lena Willemark med sina rötter djupt rotade i den förtida folkmusikens mylla – tillför ständigt nutida näring, lustfylld energi och kroppslig mikrotonalitet till de gränsöverskridande konstverk hon är med och skapar. Lena utmanar i sin konst förutfattade meningar och synsätt medan hon parallellt utvecklar sin lyskraft som levande förebild för medmänniskor och andra musikkonstnärer.”

Se videoporträtt av Lena Willemark och läs mer om Stora musikstipendiet 

  Bergmangårdarna – teaterresidens på Fårö

  Konstnärsnämndens internationella program för teater erbjuder ett residens för teaterkonstnärer på Bergmangårdarna på Fårö där regissören Ingmar Bergman bodde under fyrtio år. Platsen drivs nu som residens för konstnärer, forskare och författare från hela världen.

  Ansökningsperiod 4 oktober – 1 november kl. 14.00

  Bermangårdarna – teaterresidens på Fårö

   1 882 000 kronor till internationella utbyten och resebidrag inom bild och form

   Ansökningarna rör medverkan i utställningar, konferenser och festivaler, såväl som residens- och arbetsresor.

   En av konstnärerna som beviljas medel är Emanuel Almborg som reser för att arbeta med utställningen utställningen Playworlds, 2018-2022 på CAC Bretigny. Utställningen som öppnar 1 oktober är curerad av Thomas Conchu och är Almborgs första separatutställning i Frankrike.

   Fotografen Kenneth Mikko och bildkonstnären Anna Lindqvist, verksamma i Haparanda och föreningen HapKult, beviljas medel för att resa till en gränskulturkonferens i Frankfurt an Der Oder. Där kommer ett nätverk av kulturaktiva mötas för att utbyta erfarenheter och planera framtida samarbetsprojekt i europeiska gränsstäder, likt Haparanda.

   Bildkonstnär Nina Wedberg Thulin beviljas medel för en residensvistelse och utställning på Comox Valley Art Gallery i Kanada. Vistelsen är en del av ett samarbete mellan AllArtNow och galleriet i Courtenay. Residensprogrammet i Comox Valley stöder hållbart konstnärligt arbete genom att underlätta meningsfulla relationer mellan konstnärer och lokalsamhället för platsspecifik forskning och konstnärligt arbete.

   Internationellt utbyte och resebidrag inom bild och form 2022

   Välkommen till IASPIS Open Studios

   Välkommen till IASPIS evenemang där tretton konstnärer från fem kontinenter delar  installationer, teckningar, fotografier, design, film, skulpturer, performance och mycket mer. Vid sidan av Stockholms konstnärer kommer  det att finnas ett särskilt deltagande från Umeå och Göteborg samt Internationella dansprogrammet.

   Datum:  11 oktober 2022

   Tid:  13:00–21:00

   Läs mer om programmet (på engelska) 

    32 konstnärer inom områdena bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus tilldelas Konstnärsnämndens 10-åriga långtidsstipendium

    Stipendiet tilldelas konstnärer som under lång tid har visat en hög konstnärlig kvalitet och som förväntas ha en aktiv konstnärlig verksamhet under hela stipendietiden.
    – Vi är glada att konstnärer från alla våra konstområden i år får ta del av långtidsstipendier, säger Mika Romanus, Konstnärsnämndens direktör. Syftet – och förhoppningen – är att långtidsstipendiet ska ge konstnärerna möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärliga arbete över en längre tid.

    Långtidsstipendium till 32 konstnärer

     

    Aktuella ansökningstider för stipendier och bidrag

    BILD OCH FORM
    Arbets- och långtidsstipendium: Ansökningsperiod 14 oktober – 16 november kl. 14.00
    Residens i Tokyo, AiT: Ansökningsperiod 12 oktober – 5 december kl. 14.00
    Residens i London, Delfina: Ansökningsperiod 12 oktober – 5 december kl. 14.00
    Residens i Johannesburg, Bag Factory: Ansökningsperiod 12 oktober – 5 december kl. 14.00
    Residens I Stockholm, IASPIS: Ansökningsperiod 12 oktober – 5 december kl. 14.00
    Internationellt utbyte och resebidrag: Sista ansökningsdag 5 december kl. 14.00

    DANS OCH CIRKUS
    Projektbidrag: Sista ansökningsdag 7 oktober kl. 14.00
    Internationellt utbyte och resebidrag: Sista ansökningsdag 25 oktober kl. 14.00

    FILM
    Projektbidrag: Sista ansökningsdag 25 oktober kl. 14.00
    Internationellt utbyte och resebidrag: Sista ansökningsdag 9 november kl. 14.00

    MUSIK
    Internationellt utbyte och resebidrag: Sista ansökningsdag 21 oktober kl. 14.00

    TEATER
    Projektbidrag: Sista ansökningsdag 18 oktober kl. 14.00
    Residens på Fårö – Bergmangårdarna: Ansökningsperiod 4 oktober – 1 november kl. 14.00
    Internationellt utbyte och resebidrag: Sista ansökningsdag 9 november kl. 14.00

    Samtal om konstnärlig frihet på Bokmässan

    Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus deltog i Nordisk Kulturfonds panelsamtal om konstnärlig frihet i en skiftande värld som hölls på Bokmässan. I samtalet betonade hon att myndighetens uppdrag att stärka konstnärers sociala och ekonomiska villkor i grunden syftar till att värna konstnärlig frihet och oberoende.

    Samtal om konstnärlig frihet på Bokmässan

    Svenska kulturveckan i Albanien i september

    Det internationella biståndsprogrammet ArtNexus, som fokuserar på att stärka konstnärer och kulturutövare i utvalda partnerländer, samarbetar med Destil Creative Hub i Albanien.
    Fokus för årets kulturvecka var att främja möjligheterna för ungdomar och barn att forma sitt konstnärskap, samt ge dem större utrymme att ge uttryck för sin konstnärliga frihet i det offentliga rummet.

    ArtNexus i Albanien

    Remissvar över betänkandet Privatkopieringsersättning i framtiden

    Konstnärsnämnden välkomnar förslaget om att bredda ersättningen till att omfatta alla offentliggjorda verk i betänkandet Privatkopieringsersättning i framtiden. Men vi anser att en del förslag inte är fullt ut analyserade.

    Läs Konstnärsnämndens remissvar