Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Samtal om konstnärlig frihet på Bokmässan

Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus deltog i Nordisk kulturfonds panelsamtal om konstnärlig frihet i en skiftande värld som hölls på Bokmässan. I samtalet betonade hon att myndighetens uppdrag att stärka konstnärers sociala och ekonomiska villkor i grunden syftar till att värna konstnärlig frihet och oberoende.

Bild från scenen på Bokmässan där Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus sitter i panelsamtal tillsammans med tre andra deltagare

Foto: Konstnärsnämnden

Från vänster: Nordisk kulturfonds moderator Hedda Krausz Sjögren, Mika Romanus, direktör för Konstnärsnämnden, Eline Sigfusson, direktör för tankesmedjan a/nordi/ och Ziv Nevo Kulman, Israels ambassadör i Sverige. Foto: Konstnärsnämnden.

Bokmässan är Nordens största kulturevenemang och ett viktigt sammanhang för samtal och debatt i aktuella frågor. Konstnärsnämndens uppdrag att främja konstnärers villkor omfattar samtliga konstområden, även ordområdet.

Konstnärsnämndens direktör, Mika Romanus, lyfte en rad utmaningar som myndigheten arbetar med för att stärka konstnärers villkor. Bland annat problemet med maktobalansen i avtalsförhandlingarna. Det är centralt att främja upphovspersoners och utövares position genom bland annat lagstiftning och möjligheten till kollektiva förhandlingar för att säkra upphovsrättsligaersättningar.

Konstnärlig frihet är även beroende av möjligheten att utöva och utveckla sitt konstnärskap. Genom stipendier och internationella program arbetar Konstnärsnämnden även med att skapa förutsättningar för konstnärlig utveckling och nyskapande kultur.