Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Långtidsstipendium till 32 konstnärer

32 konstnärer inom områdena bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus tilldelas Konstnärsnämndens 10-åriga långtidsstipendium.

Konstnärsnämndens styrelse har beviljat 32 konstnärer varsitt 10-årigt långtidsstipendium. Stipendiet tilldelas konstnärer som under lång tid har visat en hög konstnärlig kvalitet och som förväntas ha en aktiv konstnärlig verksamhet under hela stipendietiden.

Foto: Melker Dahlstrand

Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus

– Vi är glada att konstnärer från alla våra konstområden i år får ta del av långtidsstipendier, säger Mika Romanus, Konstnärsnämndens direktör. Syftet – och förhoppningen – är att långtidsstipendiet ska ge konstnärerna möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärliga arbete över en längre tid.

Konstnärsnämndens långtidsstipendiater 2022

Bild och form

 • Emanuel Almborg
 • Ann Böttcher
 • Simon Goldin
 • Cecilia Grönberg
 • Carolina Laudon
 • Sara Möller
 • Charlotte Valentin

Musik

 • Jari Haapalainen
 • Per Johansson
 • Peder Mannerfelt
 • Linnéa Olsson
 • Anna Petrini
 • Mime Yamahiro Brinkmann

Teater

 • Cecilia Frode
 • Rasmus Lindberg
 • Helena Röhr
 • Jens Sethzman
 • Anna Wallander
 • Alexander Öberg

Film

 • Levan Akin
 • Maryam Ebrahimi
 • Carl Javér
 • Amanda Kernell
 • Pella Kågerman
 • Johannes Nyholm
 • Jonas Selberg Augustsén

Dans och cirkus

 • Ron Beeri
 • Bogdan Bizic
 • Viktoria Dalborg
 • Bambam Frost
 • Alma Söderberg
 • Rachel Tess

Om långtidsstipendiet

 • Långtidsstipendier på tio år är statens mest omfattande och långsiktiga stöd till enskilda konstnärer (utöver de statliga inkomstgarantierna där inga nya mottagare längre utses).
 • Stipendiesumman är årligen på tre prisbasbelopp. I år är stipendiesumman 144 900 kr. I enstaka fall kan tidsperioden för långtidsstipendium förkortas med hänsyn till redan tidigare beviljade stipendier. Långtidsstipendiet är skattepliktigt.
 • Konstnärsnämnden har för närvarande 116 långtidsstipendier.