Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Stärkt upphovsrätt för konstnärer på den inre digitala marknaden

Propositionen Upphovsrätten på den digitala inre marknaden är en välkommen uppdatering av upphovsrätten.

Riksdagen antog den 30 november propositionen Upphovsrätten på den digitala inre marknaden. Det är en välkommen och nödvändig uppdatering av upphovsrätten med anledning av den digitala utvecklingen.

Den mest omdiskuterade förändringen har gällt frågan om tjänsteleverantörers ansvar för de skyddade verk som deras användare laddar upp på olika plattformar. Leverantörer som Facebook och YouTube måste framöver teckna avtal med rättighetshavarna för uppladdade verk som är skyddade. Den nya lagen kommer ge upphovspersoner och utövande konstnärer bättre förutsättningar att träffa avtal och få skäliga ersättningar.

– En svaghet i lagstiftningen är att den endast reglerar avtalet med den första förvärvaren och inte aktörer som förvärvar rättigheter i senare led. Dessvärre föreslog utredningen En oavvislig ersättningsrätt inte heller åtgärder för att säkerställa skälig ersättning från förvärvare i senare led. Något Konstnärsnämnden påpekade i sitt remissvar, säger Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus.

Konstnärsnämnden har pekat på vikten att konstnärerna fullt ut skyddas i den digitala miljön. Vår rapport Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor visar att konstnärernas villkor kraftigt förändrats av den digitala utvecklingen. Det sker ett betydligt större användande av konstnärernas prestationer, vilket förstås är välkommet, men ersättningar och avtalsvillkor har inte följt med i utvecklingen.

– Det är viktigt att regeringen fortsätter att följa lagstiftningens påverkan på konstnärernas möjligheter att få inkomster från sitt arbete. Den nya lagstiftningen måste leda till att konstnärernas situation förbättras, säger Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus.