Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Konstnärsnämndens arbete med stärkta villkor för konstnärer fortsätter

I dag överlämnades  budgetpropositionen för 2024 till riksdagen.

– Det är positivt att kulturministern nämner regeringskansliets arbete med en strategi för kulturella och kreativa branscher på dagens presskonferens,  säger Mika Romanus, direktör på Konstnärsnämnden. Vi vill dock understryka att såväl våra undersökningar som internationella studier tydligt visar att konstnärers villkor försvagas inom kulturella och kreativa branscher. Därför är det centralt att den kommande strategin omfattar ett tydligt konstnärsperspektiv med insatser som stärker konstnärers villkor och därmed hela sektorns ekosystem.

  • I regeringens budgetproposition för 2024 föreslås att Konstnärsnämndens anslag förblir oförändrat. Satsningen från 2023 på långa stipendier till yrkesverksamma konstnärer kvarstår även för kommande budgetår.
  • En sammanslagning av Kulturrådet och Konstnärsnämnden ska prövas. Ett uppdrag att återkomma med förslag på hur en sammanslagning kan genomföras kommer att lämnas till berörda myndigheter under hösten.

Konstnärsnämnden välkomnar att regeringen i budgetpropositionen fortsatt lyfter myndighetens arbete med konstnärlig frihet och vårt analysuppdrag med att följa upp och utveckla riktade konstnärspolitiska insatser.