Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Styrelsens uttalande med anledning av att regeringen föreslår sammanslagning av myndigheter

Regeringen har meddelat att verksamheterna vid Statens kulturråd och Konstnärsnämnden ska slås samman till en gemensam myndighet. Med anledning av detta vill vi i Konstnärsnämndens styrelse framföra följande:

”Konstnärsnämnden är idag en mycket välfungerande, effektiv myndighet med kunniga och engagerade medarbetare, samt beslutandegrupper med yttersta sakkunskap inom sina respektive konstområden. Myndigheten har stort förtroende bland konstnärer och andra samarbetspartners och har under snart fem decennier haft en central roll för genomförandet av Sveriges kulturpolitik. Ett vitalt kulturliv förutsätter att det finns ekonomiska förutsättningar att verka som konstnär även utanför rent kommersiella sammanhang. Regeringen har tydligt signalerat vikten av armslängds avstånd mellan politik och konstnärlig verksamhet samt värnandet av konstnärlig frihet. Vid beslut som rör stöd till enskilda konstnärer blir dessa hänsyn särskilt angelägna.

Vi som fått regeringens förtroende att sitta i styrelsen för Konstnärsnämnden ser med oro på en sammanslagning av myndigheten kan leda till att kompetens försvinner och att det konstnärspolitiska perspektivet försvagas, vilket vore olyckligt.”