Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Regeringen föreslår sammanslagning av myndigheter

Som en del av regeringens översyn av myndighetsstrukturen inom statsförvaltningen aviserar regeringen att frågan om en sammanslagning av Kulturrådet och Konstnärsnämnden ska prövas. Ett uppdrag att återkomma med förslag på hur en sammanslagning kan genomföras kommer att lämnas till berörda myndigheter under hösten.

– Konstnärspolitiken är en väsentlig del av kulturpolitiken och har sedan 1970-talet samlats i en egen myndighet med särskild expertkompetens i frågor om konstnärernas villkor. Genom stipendier och bidrag till enskilda konstnärer, internationella program samt utredning och analys främjas konstnärernas villkor på olika sätt vilket bidrar till att skapa förutsättningar för konstnärlig utveckling och fördjupning. Myndigheten har hög trovärdighet hos konstnärskollektivet och det är viktigt att den kompetens som byggts upp under långt tid tas till vara även i framtiden, säger Mika Romanus direktör för Konstnärsnämnden.