Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Konstnärsnämndens remissvar om mervärdesskatteregler

Konstnärsnämndens remissvar på Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk (Fi2023/02694).

Konstnärsnämnden ställer sig övergripande positiv till promemorians förslag om förändringar i undantagsregler för mervärdesskatteplikt samt de förslag som handlar om att harmonisera svensk rätt med EU-rätt.

Konstnärsnämnden tillstyrker bland annat förslag om:

  • höjd omsättningsgräns för undantag från mervärdesskatteplikt till 120 000 kr per beskattningsår
  • att det ska tas ut 12 procent mervärdesskatt på all försäljning av konstverk, oberoende av vem som är säljare.