Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämndens yttrande över Nya mervärdesskatter för små företag samt ändrade mevärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk (Fi 2023/02694)

Konstnärsnämnden tillstyrker bland annat förslagen:

  • om höjd omsättningsgräns för undantag från mervärdesskatteplikt till 120 000 kr per beskattningsår
  • att det ska tas ut 12 procent mervärdesskatt på all försäljning av konstverk, oberoende av vem som är säljare.