Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Remissrunda om organisationsförändring

Statens kulturråd och Konstnärsnämnden redovisade gemensamt uppdraget om en organisationsförändring till regeringen den 26 februari. Nu inbjuds 26 instanser att ge synpunkter på den inlämnade rapportens bedömningar. Bland dessa finns till exempel länsteatrarna i Sverige, KLYS, Myndigheten för kulturanalys, Svensk scenkonst, Svenska Filminstitutet, Sveriges författarfond, Sveriges Kommuner och Regioner samt Sveriges museer.

Utgångspunkter för organisationsförändringen

  • De uppgifter som myndigheterna har för närvarande ska vara oförändrade.
  • Genomförandet ska ske så att uppgifterna utförs med bibehållen effektivitet och kvalitet.
  • Organisationsförändringen ska (om den beslutas) träda i kraft senast den 1 januari 2026.

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 20 juni 2024.