Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Perspektiv på konstnärlig frihet

Kollage med bilder på talare, paneldeltagare och publik på Perspektiv på.

Foto: Claudia Torres, Anna Söderbäck Kollage: Konstnärsnämnden

Bildtext: Från vänster ser vi Agnes Török, Spoken-word poet, publikbild. Nedan från vänster: Panelsamtal med Anders Rydell, moderator, Jens Henricson, bildkonstnär, Ylva Gustafsson regionutvecklare Västra Götalandsregionen, Astrid Assefa, skådespelare, Elenor Noble kulturstrateg Region Gävleborg, Dag Celsing, konsult. Mika Romanus, konstnärsnämndens direktör.

Vad betyder begrepp som konstnärlig frihet, principen om armlängds avstånd och konstens egenvärde, och hur arbetar kulturförvaltningar och kulturmyndigheter med och för frågorna daglig dags?  

Perspektiv på är Konstnärsnämndens forum för dialog och kunskapsutbyte mellan regionala företrädare, Konstnärsnämnden och andra kulturmyndigheter inom samverkansrådet.

Konstnärsnämnden bjöd in representanter från regionala kulturförvaltningar och andra kulturmyndigheter för att tala om konstnärlig frihet och speciellt principen om armlängds avstånd.

Spoken word-poeten Agnes Török öppnade dagen med en specialskriven text på temat konstnärlig frihet.

Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus inledde med att betona att de professionella konstnärerna är själva grunden för ett levande kulturliv. De ekonomiska och praktiska förutsättningarna att utöva sitt yrke och få skälig ersättning för sitt arbete är grundläggande för konstnärers frihet och oberoende.

Sammanfattning av programmet för Perspektiv på

  • Dagen bjöd på kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan tjänstepersoner från olika nivåer i samhället. Utgångspunkten var det utvecklingsarbete som genomförts inom de olika verksamheterna sedan Myndigheten för Kulturanalys presenterade rapporten ”Så fri är konsten” sommaren 2021.
  • Pelle Amberntsson utredare från Kulturanalys gick igenom betydelsen av de olika centrala begreppen kring konstnärlig frihet. Roger Blomgren, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Borås, gav en bild av hur principen om armlängds avstånd har hanterats, påverkats och utvecklats genom decennier.
  • Dagens moderator Anders Rydell ledde ett panelsamtal med Jens Henricson, bildkonstnär, Ylva Gustafsson regionutvecklare Västra Götalandsregionen, Astrid Assefa, skådespelare, Elenor Noble kulturstrateg Region Gävleborg och Dag Celsing, konsult. Varje deltagare gav sitt perspektiv och erfarenhet på frågan hur armlängds avstånd fungerar i praktiken i det dagliga arbetet och om och hur armlängdsprincipen behöver uppdateras.
  • Mats Svegfors är utsedd till särskild utredare för översynen av kultursamverkansmodellen. Utifrån sin mångåriga erfarenhet som publicist gjorde han paralleller med mediasektorns strukturer, regler och konventioner.

Filmer från seminariet Perspektiv på konstnärlig frihet

Ta del av seminariet Perspektiv på konstnärlig frihet i efterhand, du hittar totalt fyra filmer i vår spellista på YouTube.

Perspektiv på konstnärlig frihet