Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Perspektiv på digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor


Moderator Anders Rydell och Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden

Perspektiv på är en seminarieserie på olika teman rörande konstnärers villkor och förutsättningar. Konstnärsnämnden fångar i olika forum upp bland annat regionernas behov och skapar sedan årets ”Perspektiv på” utifrån det som framförts.
Myndigheten bjöd den 8 oktober in till samtal om digitaliseringens konsekvenser för yrkesverksamma konstnärer med utgångspunkt i den rapport vi lämnade till regeringen i våras.

Konstnärers upphovsrättsersättningar stod i fokus under seminariedagen, föranlett bland annat av den ökade digitaliseringen av konst och kultur under pandemin.
– Tyvärr konstaterar vi att digitaliseringen har inneburit att konstnärers möjlighet att få betalt för sina verk har försämrats, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden. För att stärka konstnärerna i den digitala miljön, behöver vi hjälpas åt. Arbetet måste ske tvärsektoriellt vilket innebär att myndigheter från olika politikområden behöver ges i uppdrag att samverka. Dessutom bör civilsamhället och konstnärernas yrkesorganisationer ges möjlighet att delta i arbetet.
Under dagen fick seminariedeltagarna även ta del av hur konst och konstnärer är med och driver den digitala utvecklingen genom digital konst.

Se seminarierna från Perspektiv på på Youtube

Seminarierna är tillgängliga t.o.m. 15 november 2021.Läs mer om rapporten: digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor