Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Återrapportering om digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor

Återrapportering om digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor

Konstnärsnämnden har lämnat en rapport till regeringen om hur digitaliseringen påverkat konstnärers villkor. Vi har i samverkan med upphovsrätts- och yrkesorganisationer, samt med PRV kartlagt situationen med särskilt fokus på konstnärers möjlighet att få betalt när deras verk nyttjas och sprids digitalt.

Utvecklingen av den digitala tekniken sker snabbt och påverkar samhället och kulturområdet i alla dess led. Teknikutvecklingen bidrar med en rad förändringar och utmanar det upphovsrättsliga systemet och konstnärers marknadsmässiga villkor. Pengaströmmar tillfaller distributörer och kommersiella finansiärer och tycks i minskande omfattning gå till de som skapar innehållet. Detta innebär stora utmaningar inför framtiden, både vad gäller långsiktigt hållbara villkor för konstnärligt skapande och ett rikt kulturliv med en mångfald av uttryck.

- Konstnärers verk utgör ofta det bärande innehållet i de digitala tjänsterna. Konstnärsperspektivet behöver därför finnas med redan när nya digitala tjänster och affärsmodeller utvecklas. Framtida åtgärder och insatser måste främja långsiktig hållbarhet för alla aktörer i näringskedjan, säger Anna Söderbäck, direktör vid Konstnärsnämnden.

Stefan Ahlenius, sakkunnig utredare vid Konstnärsnämnden, betonar att rapporten är det första steget i ett långsiktigt arbete där medel behöver avsättas för att forska och bygga kunskap om intäktsflöden, teknikutveckling och hur den konstnärliga kvaliteten påverkas och mycket mer.

- Det är ett komplext område med många aktörer som kräver samverkan på bred front med myndigheter, organisationer och forskare. Konstnärsnämnden kan vara en samlande part som initierar och håller samman arbetet, säger Stefan Ahlenius.

I rapporten lyfter KN fram en rad åtgärdsförslag som rör lagstiftning, kunskapsbyggande insatser samt information och rådgivning. Åtgärderna syftar till att lägga grunden till ett långsiktigt utvecklingsarbete som tar ett helhetsgrepp på digitaliseringen utifrån konstnärers villkor.

Läs rapporten.

Uppdaterad: 2021-06-02 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se