Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Nytt statligt stöd för produktion av audiovisuella verk

Konstnärsnämnden har yttrat sig om förslag till en ny förordning om statligt stöd till produktion av spelfilm, dokumentärfilm, dramaserier och dokumentärserier. Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis produceras i Sverige.

Vi välkomnar naturligtvis förslaget. Fler produktioner i Sverige skapar fler arbetstillfällen för konstnärer samt utvecklar filmbranschen.

Konstnärsnämnden vill särskilt betona att produktionsstödet ska fungera som ett komplement till befintliga filmpolitiska stödstrukturer. Film som konstform kan ses ur ett kulturpolitiskt perspektiv, men är samtidigt en del av de kreativa näringarna. Den är viktig för regional tillväxt och av ekonomisk betydelse för verksamheter långt utanför filmbranschen. Svenska filminstitutets och Konstnärsnämndens anslag främjar filmen som konstform och ska därför inte påverkas av att produktionsstödet införs. Detta är framför allt viktigt för att ge möjlighet till mindre filmproduktioner och nyskapande filmkonst.