Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Nyhetsbrev från Konstnärsnämnden 29 augusti 2022

Nytt statligt stöd för produktion av audiovisuella verk

Konstnärsnämnden har yttrat sig om förslag till en ny förordning om statligt stöd till produktion av spelfilm, dokumentärfilm, dramaserier och dokumentärserier. Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis produceras i Sverige.

Fler produktioner i Sverige skapar fler arbetstillfällen för konstnärer, samt utvecklar filmbranschen.

I yttrandet betonade Konstnärsnämnden särskilt att produktionsstödet ska fungera som ett komplement till befintliga filmpolitiska stödstrukturer. Film som konstform kan ses ur ett kulturpolitiskt perspektiv, men är samtidigt en del av de kreativa näringarna. Den är viktig för regional tillväxt och av ekonomisk betydelse för verksamheter långt utanför filmbranschen. Svenska filminstitutets och Konstnärsnämndens anslag främjar filmen som konstform och ska därför inte påverkas av att produktionsstödet införs. Detta är framför allt viktigt för att ge möjlighet till mindre filmproduktioner och nyskapande filmkonst.

Dags att söka projektbidrag inom:

  • Dans
  • Cirkus
  • Film
  • Teater
  • Bild och form

Aktuella ansökningstider för stipendier och bidrag

Bild och form
Assistentstipendium: Sista ansökningsdag 31 augusti kl. 14:00
Internationellt utbyte och resebidrag: Sista ansökningsdag 15 september kl. 14:00
Projektbidrag: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00

Musik
Internationellt utbyte och resebidrag: Ansökningsperiod 30 augusti – 21 oktober kl. 14:00
Nationellt residens vid Acusticim i Piteå: Sista ansökningsdag 30 augusti kl.14.00

Teater
Internationellt utbyte och resebidrag: Sista ansökningsdag 1 september kl. 14:00
Projektbidrag: Ansökningsperiod 18 september – 18 oktober kl.14:00
Residens på Fårö – Bergmangårdarna: 1 oktober – 1 november kl. 14:00
Internationellt utbyte och resebidrag: Ansökningsperiod 2 september – 9 november kl. 14:00

Cirkus

Internationellt utbyte och resebidrag: Sista ansökningsdag 30 augusti kl. 14:00
Cirkusresidens i Uddevalla: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00
Cirkusresidens i Sundsvall: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00
Cirkusresidens i Lund: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00
Gästbostad i Paris, Svenska Institutet: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00
Projektbidrag: Ansökningsperiod 6 september – 7 oktober kl. 14:00

Film
Internationellt utbyte och resebidrag: Sista ansökningsdag 1 september kl. 14:00
Projektbidrag: Ansökningsperiod 23 september – 25 oktober kl. 14:00

Dans
Internationellt utbyte och resebidrag: Sista ansökningsdag 30 augusti kl. 14:00
Gästbostad i Paris, Svenska Institutet: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00
Dansresidens i Malmö: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00
Dansresidens i Östersund: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00
Dansresidens i Göteborg: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00
Dansresidens i Stockholm: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00
Dansresidens i New York, USA – Movement Research: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00
Dansresidens i Paris, Frankrike – La Place: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00
Dansresidens i Berlin, Tyskland – Uferstudios: Sista ansökningsdag 8 september kl. 14:00
Projektbidrag: Ansökningsperiod 6 september – 7 oktober kl. 14:00

Kulturbryggan
Nya finansieringsmodeller: Ansökningsperiod 1 september – 22 september kl. 23:59
Kreativ infrastruktur: Ansökningsperiod 1 september – 22 september kl. 23:59
Konstnärlig förnyelse: Ansökningsperiod 1 september – 22 september kl. 23:59

 

Testa din idé

Kan din organisation ansöka om bidrag? Passar din idé in på något av våra program? Nu har du möjlighet att testa din idé mot våra olika programs syften och villkor.

Testet tar bara ett par minuter att göra och ger dig snabbt en fingervisning om Kulturbryggan är rätt typ av bidragsgivare för ditt projekt, eller vilket av våra program projektet lämpar sig bäst för.

Nästa utlysning är öppen 1 – 22 september 2022. Vi fattar beslut i slutet av november 2022. Du kan ansöka om projektbidrag inom Kulturbryggans program två gånger om året.