Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Mapping the Unjust City ställer ut på Rhode Island School of Design

Kollektivet Mapping the Unjust City visar Centrumkartan genom en onlineutställning på Rhode Island School of Design. Centrumkartan är en vidareutveckling av den karta som 2018 ställdes ut på Arkdes utställning Public Luxury och har sedan dess utvecklats under residensperioder på Iaspis och Marabouparken konsthall.

Den 23 november 2020 släppte kollektivet
Mapping the Unjust City
Centrumkartan
genom en onlineutställning på Rhode Island School of Design.
Centrumkartan
är framtagen med syftet att samla och dela information om vilka som äger centrumanläggningar i Stockholm. Detta för att tillgängliggöra kunskap och synliggöra ägandestrukturer i staden som har en stor betydelse för platserna vi lever våra liv på.

”Kartan uppmuntrar till att rikta blicken mot den ägande klassen i samtal om staden och stadsomvandling. Dessutom hoppas den kunna uppmuntra till att fler engagerar sig i stadens osynliga lager och i förlängningen i arbetet för en mer jämlik stad”
säger gruppen.

Centrumkartan
är en vidareutveckling av den karta som 2018 ställdes ut på Arkdes utställning
Public Luxury
och har sedan dess utvecklats under residensperioder på Iaspis och Marabouparken konsthall. Utgångspunkten är Stockholms tunnelbanekarta där användaren genom att klicka sig fram kan se ägandehistorik över centrum och bilder på torgmark på alla 100 stationer samt korta berättelser om hur privatiseringar och försäljning påverkat centrumen.

Mapping the Unjust City
består av formgivaren
Maryam Fanni, landskapsarkitekten
Åsa Johansson,
Elof Hellström, curatorn
Sarah Kim
och konstnären
Paula Urbano. Den digitala kartan är gjord i samarbete med programmeraren
Mathias Tervo, konstnären
Channa Bianca
och socialantropologen
Scott Springfeldt.

Läs mer om utställningen på Rhode Island School of Design >>


Se Centrumkartan här >>


Mapping the Unjust City
var residensstipendiater på Iaspis i Stockholm under oktober 2019 – mars 2020.

Läs mer om Mapping the Unjust City >>


Read more about Mapping the Unjust City (in English) >>


www.mdgh.se


Mapping the Unjust City. Åsa Johansson, Sarah Kim, Paula Urbano, Maryam Fanni, och Elof Hellström.