Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Konstnärsnämndens yttrande över utredningen Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun

Konstnärsnämndens yttrande över utredningen av kultursamverkansmodellen är nu inlämnat. 

Konstnärsnämnden välkomnar intentionerna i utredningen av kultursamverkansmodellen, men anser att förslagen inte har potential att möta dessa. Konstnärsnämnden ser att förslagen riskerar att leda till otydlig roll- och ansvarsfördelning och ökad administration i stället för stärkt samverkan mellan stat, region och kommun.

Under rådande ekonomiska förutsättningar riskerar utredningens förslag även att på sikt försvaga ekonomin för de regionala institutionerna och kulturens infrastruktur med följden att konstnärernas villkor drabbas genom minskat antal anställningar och uppdrag. I förlängningen påverkar det mångfalden av uttryck och kvaliteten i kulturlivet i hela landet.