Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58)

Konstnärsnämndens yttrande över utredningen ”Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun” (SOU 2023:58).

Konstnärsnämnden välkomnar intentionerna i utredningen av kultursamverkansmodellen, men anser att förslagen inte har potential att möta dessa. Konstnärsnämnden ser att förslagen riskerar att leda till otydlig roll- och ansvarsfördelning och ökad administration i stället för stärkt samverkan mellan stat, region och kommun.