Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden tilldelar Dinis Machado årets Birgit Cullberg-stipendium


Foto:Lo River LööfDinis Machado som tilldelats årets Birgit Cullberg-stipendium.

Årets Birgit Cullberg-stipendium tilldelas koreografen Dinis Machado. Stipendiet är på 100 000 kronor och delas ut årligen som stöd till en ung koreograf.

Dinis Machado om att ta emot stipendiet:

– I feel very honoured and humbled to be awarded the Birgit Cullberg scholarship this year. As someone who was born in another country and someone who questions, sometimes more than others, my right of belonging, this gesture feels warm and welcoming of both my practice and my presence in the place I have chosen.

Motivering av beslut

Arbetsgruppen för dans har fattat beslutet och motiveringen lyder:

Med en konsekvent och specifik nerv låter Dinis Machado den dansande kroppen göra plats för det samtida dramat. I sitt utforskande av tillhörighet, identitet och materialitet låter hen varje ny scenisk plats bli till en hemvist, en gemensam fysikalitet, en koncentrerad punkt för samvaro.

I gränslandet mellan dans och bildkonst skapar Dinis Machado visuellt nydanande verk med stark integritet. Hen arbetar med att modellera och konstruera kroppar som talar för många, kroppar som låter sig falla, veckas och omformuleras.

Med sinnlig klarhet, intellekt och djärvhet snidar hen en kompromisslös praktik, som verkar i en inkluderande kontext både i Sverige och internationellt. I sin gedigna queerteoretiska praxis sätter hen fingret på vår förmåga att bli till om och om igen, på de mekanismer för identifikation som samtiden bär runt på. Med sina meddansare förskjuter hen vår uppfattning av vad koreografi kan vara. 

Genom oändliga försök och omtagningar av sitt dansanta kroppsspråk, låter sig Dinis Machado transformeras in i ett konst- och sociopolitiskt flätverk, som både utmanar normen och blir till en ny plats att kalla för hem.

I sann Birgit Cullberg anda låter Dinis Machado oss följa med in i hens virtuosa lekar, balanserandes på en fin analys av samtidens ideologiska och politiska klimat.

På engelska:

Dinis Machado’s remarkable work anchors the moving body to an idiosyncratic form of contemporary expression. In Machado’s embodied exploration of a politics of belonging, identity and materiality, they open a space in which each singular staged event transforms into a novel reality, a commons, a concentrated space of co-inquiry. 

At the intersection between dance and the visual arts they articulate a practice in which a simultaneous multiplicity of voices engenders a fundamental but oft forgotten truth of our collective humanity – that we are a locus of becoming rather than a fixed thing. In doing so, Machado and their dancers continue to question and expand the notion of what choreography is and how it can be utilized. Like Birgit Cullberg before them, Machado boldy crosses the boundaries of artistic media, mining the most relevant material combination, the deepest physical parameters, or specific aesthetic paradigm for a given work. 

Crafting within and through the concepts and practices of queer theory and politics, they provide a fundamentally altered iteration of what our bodies can be, the mechanisms of identification that they can bear witness to, let fall, or unfold. With tenacity, grace, grit and fortitude, Machado carves out an uncompromising practice within a multitude of contexts both local and international. They weave a web that merges art and socio-political practices, creating a world that is both a radical departure from the norm, and at the same time a new place to call home.

Foto: Lo River Lööf 

Om Dinis Machado

Dinis Machado är född 1987 i Portugal där hen utbildade sig inom dans, teater, och bildkonst. Hen har varit verksam som koreograf sedan 2007. Machado är baserad i Sverige sedan 2012 och har gått masterprogrammet i koreografi på Stockholms konstnärliga högskola. Hens senaste verk har presenterats bland annat på Weld och Skogen (Normcore), Skissernas Museum (Consubstanciation), Moderna Museet (Site Specific For Nowhere) och utomlands.

Om Birgit Cullberg-stipendiet

Stipendiet är på 100 000 kronor och har delats ut årligen sedan 1999. Det instiftades av regeringen i samband med Birgit Cullbergs nittioårsdag och delas ut som stöd till en ung koreograf.

Med anledning av restriktioner på grund av covid-19 senareläggs stipendieutdelningen till hösten. Datum för stipendieutdelningen kommer att meddelas efter sommaren.

Läs mer om tidigare stipendiater