Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Konstnärsnämnden har medverkat på Handels- och Sverigefrämjardagarna

24 – 27 oktober 2022 var det Utrikesdepartementets Handels- och Sverigefrämjardagar i Stockholm med ett stort antal deltagare.

Under onsdagen 26 oktober deltog Mika Romanus, Konstnärsnämndens direktör, i ett panelsamtal om konstnärlig frihet med fokus på hur situationen ser ut för den konstnärliga friheten internationellt och vilken roll Sverige kan spela för att främja konstnärlig frihet internationellt.

Internationellt kulturutbyte och samarbete bidrar till att stärka förutsättningarna för konstnärlig frihet internationellt Det kan gälla både i delar av världen där yttrandefriheten är hotad, och konstnärer riskerar att utsättas för hot och våld,  men en ökad internationalisering breddar också konstnärernas marknad och kan därigenom stärka konstnärernas ekonomiska villkor vilket bidrar till ökad konstnärlig frihet, säger Mika Romanus, Konstnärsnämndens direktör.

Förutom Mika Romanus medverkande i panelsamtalet även Bongi MacDermott, kommunikationschef på Kulturrådet, Maria Lind, kulturråd i Moskva, Alfons Karabuda, ordförande för Skap, Marianne von Malmborg från Sida (TBC), Monika Wirkkala, avdelningschef för Avdelningen för Sverigekommunikation på Svenska institutet och moderator Hedda Krausz Sjögren.

Under torsdagen, 27 oktober, var Lena Malm, programansvarig för bildkonst på IASPIS, på plats för att prata om internationella utbyten inom bildkonst och hur internationella kontakter mellan utövare, organisationer, publik och marknader kan utvecklas och fördjupas och bidra till konstnärlig utveckling och förbättrade arbetsmöjligheter. Anneli Strömqvist, programansvarig för Konstnärsnämndens internationella program för dans och cirkus, deltog också för att berätta om internationella utbyten inom scenkonst.