Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Konstnärers företagande – vårt fokus i Almedalen

Ett collage av bilder från panelsamtal där Konstnärsnämnden medverkat under almedalsveckan

Almedalsveckan är öppen för alla som vill diskutera samhällsfrågor. Tänk att det tal som Olof Palme höll i Almedalen 1968, blev starten för en av världens största demokratiska mötesplatser. Här har konst och kulturpolitik numer en självklar plats, vilket märks tydligt i år.

Konstnärsnämnden i Almedalen

Kultur i Almedalen samlar totalt 30 programpunkter och 47 medverkande institutioner under sitt paraply med panelsamtal, debatter och programpunkter fördelade på två fantastiska platser – Länsteatern och Bildstenssalen på Gotlands Museum.

Svartvit bild av ukrainska elektronikkonstnären Insomnia Taxi

Ukrainska elektronikkonstnären Isomnia Taxxi

– Det är viktigt att inte bara tala om konstnärerna utan även med dem, men också att lyfta fram det vi ytterst talar om – nämligen konsten. Att båda Konstnärsnämndens panelsamtal inleddes med konstverk, det första med ukrainska elektronikkonstnären Insomnia Taxxi och det andra med ett specialskrivet verk av och med spoken word poeten Agnes Török, är så viktigt, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck.

Spoken word poeten Agnes Török på Länsteatern i Visby under Konstnärsnämndens panelsamtal om Konstnärers företagande, foto: Josefin Morge

Konstnärsnämndens eget seminarium Konstnärers företagande – i glappet mellan kulturpolitik och näringspolitik och panelsamtalet tillsammans med Svenska Institutet, Swedish Residency Network SWAN och Artists At Risk i Utifrån Ukrainakriget: Nya förutsättningar och utgångspunkter för samarbete med omvärlden var välbesökta. Du som missade samtalen kan se dem på nätet:

Färgbild på Anna Söderrbäck som står på scenen under panelen om samverkansmodellen

Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck i panelen om samverkansmodellen, foto: Josefin Morge

Mer om Konstnärsnämndens panelsamtal Konstnärers företagande – i glappet mellan kulturpolitik och näringspolitik

Samtalet om konstnärers företagande inleddes av spoken word artisten Agnes Török som genom sitt verk gav sin bild av att vara såväl yrkesverksam konstnär som egenföretagare. I ett kort samtal med moderator Anders Rydell efter framförandet, betonade Agnes att konstnärer arbetar hårt för att få sin ekonomi att gå ihop. Hen lyfte centrumbildningar och kulturinkubatorer, som viktiga aktörer som främjar konstnärers verksamheter över längre tid, inte bara i enstaka projekt eller korta residens.

Ann-Sofie Köping Olsson, fil. Dr vid Södertörns högskola, presenterade sin följeforskning där hon studerat tre kulturinkubatorer. Ann-Sofie poängterade att konstnärers ekonomi är en hybrid mellan bland annat offentlig kulturfinansiering och intäkter från den konstnärliga verksamheten. Det innebär att de behöver navigera inom och mellan flera olika logiker samtidigt för att bygga upp och utveckla sitt företagande som konstnär. Det kräver, menar Ann-Sofie, att främjande aktörer förstår dessa förutsättningar och de olika logikerna.

I panelsamtalet deltog Eva-Lena Albihn, Vice vd, och hållbarhetschef Business Region Göteborg och regionkulturchef Joakim Sandberg region Västerbotten. De diskuterade bland annat hur regionerna kan främja konstnärers företagande.

Konstnärsnämndens samtal avslutades med att Klas Rabe, huvudsekreterare för Kreativa Sverige Ku 2021:03 Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna, summerade vad han tog med sig från samtalet. Klas lyfte behovet av ett tydligt statligt ansvar för att kunna ”sy ihop” de olika politikområdena och tillvarata synergier för att främja konstnärers företagande. En av alla de insatser han ser behövs, är att säkerställa att befintliga stödsystem ska fungera för konstnärer som företagare. De näringspolitiska aktörerna måste bättre förstå på vilket sätt dessa företag skiljer sig från andra. Samtidigt behöver de kulturpolitiska aktörerna förstå att kulturproduktionen till stor del sker inom ramen för olika företag och företaganden.

Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck har dessutom medverkat i ytterligare tre panelsamtal – Kultursamverkansmodellen – en modell för framtiden, Mår kulturskaparna bra av samverkansmodellen? samt Hur stärker vi bild- och formkonsten?

– Bland alla intressanta programpunkter vill jag särskilt lyfta samtalet Utifrån Ukrainakriget, men också samtalet som KLYS arrangerade om kulturskaparna i Kultursamverkansmodellen. Myndigheten för Kulturanalys samtal Spelar det någon roll var pengarna kommer ifrån? och Kulturpolitiska dilemman – går de kulturpolitiska målen att förena? var också bra och relevanta, summerar Anna Söderbäck.

Anna Söderbäck i KLYS panelsamtal: Mår kulturskaparna bra av samverkansmodellen? foto: Josefin Morge