Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Konstnärsnämnden i Almedalen 2022

Under politikerveckan i Visby på Gotland medverkar Konstnärsnämnden vid ett antal programpunkter med ett eget panelsamtal och under andras arrangemang.

Söndag 3 juli kl. 13.30-14.15

Utifrån Ukrainakriget: Nya förutsättningar och utgångspunkter för samarbete med omvärlden

Medverkande: Kurt Bratteby, avdelningschef för internationella relationer, Svenska Institutet, Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden, Marita Muukkonen, direktör och curator Artists at Risk och Gustaf Grapengiesser, koordinator SWAN Swedish Artist Residency Network.
Moderator är journalisten Kerstin Brunnberg.

Arrangör: Svenska Institutet och Konstnärsnämnden i samarbete med SWAN (Swedish Artist Residency Network) och Artists at Risk.

Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

Direktsändning av Svenska Institutets och Konstnärsnämndens panelsamtal på Youtube

Måndag 4 juli kl. 13.00-14.00

Kultursamverkansmodellen – en modell för framtiden
Samverkansrådets parter i ett samtal om kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen har varit under lupp sedan den infördes för drygt tio år sedan. Den har utretts och debatterats av många. Nu har kulturministern initierat en ny utredning om modellen och direktiven har just kommit. Hur ser de största kulturmyndigheterna på kultursamverkansmodellens nuläge och framtid? Vilka utmaningar ser vi och vad har samverkansmodellen bidragit till för Sveriges kulturliv? Kom och möt sex av cheferna i Samverkansrådet.

Medverkande: Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden, Anette Novak, vd Filminstitutet, Karin Åström Iko, riksarkivarie Riksarkivet, Karin Grönvall, riksbibliotekarie Kungliga biblioteket och Anneli Bergholm Söder, länsråd Länsstyrelsen Gotland. Moderator är Kajsa Ravin, generaldirektör Statens kulturråd.

Arrangör: Samverkansrådet med Kulturrådet (ordförande), Konstnärsnämnden, Konstrådet, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (genom Länsstyrelsen i Hallands län), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet.

Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

Måndag 4 juli kl. 14.00-14.45 Konstnärsnämndens arrangemang

Konstnärers företagande – i glappet mellan kulturpolitik och näringspolitik

Den statliga utredningen Kreativa Sverige presenterar i augusti en 10-årig strategi för främjandet av företagen inom kulturella och kreativa näringar. Utredningen har stor betydelse för konstnärers villkor. Hur kan offentliga insatser bättre stärka konstnärers företagande? Under Kultur i Almedalen arrangerar Konstnärsnämnden ett samtal om konstnärers företagande. En majoritet av de yrkesverksamma konstnärerna är egenföretagare. Hur ser situationen ut idag?

Medverkande: Agnes Török, spoken word poet, Ann-Sofie Köping, fil dr, lektor, Södertörns högskola, Carolina Frände, regissör och doktorand, Stockholms universitet, Joakim Sandberg, regionkulturchef, Region Västerbotten, Eva-Lena Albihn, vice vd och hållbarhetschef, Business Region Göteborg och Klas Rabe, huvudsekreterare, Kreativa Sverige. Moderator är Anders Rydell, författare och kulturjournalist.

Arrangör: Konstnärsnämnden

Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

Direktsändning av Konstnärsnämndens panelsamtal: Konstnärers företagande – i glappet mellan kulturpolitik och näringspolitik – Almedalen Play

Tisdag 5 juli 2022 kl. 15:00 – 15:45

Mår kulturskaparna bra av samverkansmodellen?
Kultursamverkansmodellen och dagens form av flernivåstyrning inom kulturpolitiken har funnits i mer än 10 år. I samverkan med staten formar landets regioner och kommuner förutsättningarna för hur konstnärer och kulturskapare kan bo, verka och utvecklas lokalt. Blir det jämlika villkor i hela landet? Hur hanterar vår tids kulturpolitik balansen mellan att tillgodose medborgares resp. professionella kulturskapares intressen? Regionala kulturplaner skriver allt mer om vikten av att värna konstnärlig frihet och att främja professionella kulturskapares villkor. Vad blir det av dessa ambitioner i praktiken? Får kulturskaparna gehör för sina yrkesmässiga behov? Vilken roll har regionerna i landets konstnärspolitik jämte övriga parter? Har regionerna hittat arbetssätt som kompletterar både statlig och kommunal konstnärspolitik på ett gynnsamt vis?

Medverkande: Grethe Rottböll, författare, ordförande, Sveriges Författarförbund, Linda Marie Karlsson, konsthantverkare, vice riksordförande, Konstnärernas Riksorganisation, Paola Ciliberto, enhetschef Kultur, Region Gotland och Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden. Moderator är Anders Rydell, författare, journalist.

Arrangör: KLYS

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14

 

Tisdag 5 juli kl. 16:00 – 16:45

Hur stärker vi bild- och formkonsten?
Pandemin synliggjorde kulturskaparnas utsatta situation, inte minst de professionella bild- och formkonstnärerna som har låga och oregelbundna inkomster och ofta hamnar utanför trygghetssystemen och näringspolitiska åtgärder. Det är uppenbart att det krävs kraftfulla åtgärder för att säkra ett livskraftigt konstliv i hela landet och samtidigt förbättra konstnärernas möjligheter till skäliga arbets- och avtalsvillkor. Frågan är vilka åtgärder som krävs, hur de skall genomföras och vem som ska göra det? Konstnärernas Riksorganisation (KRO) har bjudit in några företrädare för politiken och myndigheter som är nyckelaktörer i det svenska konstlivet för att diskutera bild- och formkonstens utmaningar och framtid i Sverige.

Medverkande: Amanda Lind, kulturpolitisk talesperson, Miljöpartiet, , Konstnärsnämnden, Sara Edström, riksordförande, Konstnärernas Riksorganisation och Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg, Konstnärernas Riksorganisation.

Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation (KRO)

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14