Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

En stärkt arbetslöshetsförsäkring

Konstnärsnämnden har svarat på regeringens förslag om En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28).

Vi välkomnar att de tillfälliga lättnader som infördes under pandemin föreslås gälla tillsvidare. Förslagen har möjlighet att förbättra konstnärers villkor i samband med arbetslöshet. Vi ställer oss särskilt positiva till förslaget om undantag från femårsregeln som ger företagande konstnärer ökade möjligheter att vilandeförklara sitt företag.

Vi menar dessutom att den lättnad som tillät företagare att vidta begränsade aktiviteter under en vilandeperiod bör permanentas. Att företagande konstnärer kan ha kvar en lokal eller webbplats ökar möjligheten att gå från arbetslöshet till nya uppdrag.