Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Konstnärsnämndens remissvar över En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28)

Vi välkomnar att de tillfälliga lättnader som infördes under pandemin föreslås gälla tillsvidare. Förslagen har möjlighet att förbättra konstnärers villkor i samband med arbetslöshet. Vi ställer oss särskilt positiva till förslaget om undantag från femårsregeln som ger företagande konstnärer ökade möjligheter att vilandeförklara sitt företag.