Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Aktuella utlysningar inom Konstnärsnämndens internationella program för dans

Residens Uferstudios_Berlin

Utlysningen för dansresidens i Stockholm, Sverige och utlandet samt gästbostad i Paris är förlängd fram till måndag 1 november.
Residens i Stockholm
Under 2021–2022 introduceras ett nytt längre dansresidens i samarbete med IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer i vår dansstudio på Södermalm i Stockholm. Residens i Stockholm ska ge dig som yrkesverksam danskonstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete under 2–3 månader i dansstudion, i ett internationellt och interdisciplinärt sammanhang.
Flera sökande kan dela på en residensperiod (de sökande ska skicka in varsin ansökan och ange att de söker om en gemensam period).
Stipendiet består av 20 000 kr/per person och månad, samt eventuell ersättning för boende och resor.
Residens i Sverige (konstnarsnamnden.se)

Residens i Sverige
Residens i Sverige ska ge dig som yrkesverksam danskonstnär möjlighet att tillsammans med en-två internationella samarbetspartners koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete under period om två veckor.
Vi erbjuder tre residensplatser i Sverige: Göteborg, Malmö och Östersund där vi samverkar med Danscentrum Syd, Danscentrum Väst, Konstepidemin och Estrad Norr.

Residens i Sverige (konstnarsnamnden.se)

Residens i Berlin hos UFER_STUDIOS for contemporary Dance
Residens i Berlin ska ge dig som yrkesverksam danskonstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Konstnärsnämnden utlyser två residens om fyra veckor under perioden juli-augusti 2022. Residenset ger tillgång till en dansstudio på Ufer_Studios, egen gästbostad, samt ett skattefritt stipendium.
Residensstipendium till Berlin och Uferstudios_für zeitgenössischen Tanz (konstnarsnamnden.se)

Residens i Paris hos LA PLACE Centre Culturel Hip Hop
Residens i Paris ska ge dig som yrkesverksam danskonstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Konstnärsnämnden utlyser två residens om fyra veckor under perioden januari-augusti 2022. Residenset ger tillgång till studio och klasser hos La Place, egen gästbostad på Si Paris samt ett skattefritt stipendium.
Residensstipendium till Paris och la Place (konstnarsnamnden.se)

Gästbostad i Paris
Gästbostad i Paris ska ge dig som yrkesverksam danskonstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Konstnärsnämnden utlyser vistelser på två-fyra veckor, där du erbjuds gästbostad på Si Paris samt ett skattefritt stipendium.
Gästbostad i Paris (konstnarsnamnden.se)

Läs mer om Si Paris

Vid frågor kontakta
dansochcirkus@konstnarsnamnden.se