Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

6300 konstnärer beviljas Krisstipendium 3

Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck Foto: Jean-Baptiste Béranger

Konstnärsnämnden har tagit beslut om fördelning av Krisstipendium 3. Totalt fördelas cirka 359 miljoner kronor inkluderat de 158 miljoner som regeringen beslutade om i april. De som ansökt om Krisstipendium 3 får sina besked idag, tisdag den 4 maj. – Var dag som krisen pågår blir det allt svårare för varje enskild konstnär. Vi vet att våra stipendier är viktiga och det tillskott till krisstödet, som regeringen beslutade om i april, gör skillnad så till vida att betydligt fler får ett positivt besked nu när vi betalar ut Krisstipendium 3. Allt handlar om att på olika sätt stödja konstnärerna så de överlever krisen för att vi ska ha ett levande konst – och kulturliv även efter pandemin, säger Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden.

6278 konstnärer har beviljats ett stipendium om 57 200 kronor vardera. Totalt ansökte 7326 personer. Det innebär att 86 procent av de sökande har beviljats ett Krisstipendium.

– Nu arbetar vi för att få ut pengarna så snabbt som möjligt. Vi börjar betala ut stipendierna direkt, för att alla konstnärer ska hinna få sina pengar under maj, säger Pernilla Högström, avdelningschef, Avdelningen för stipendier och internationella program.

Korta fakta om Krisstipendium 3

  •  Totalt fördelas 359 044 400 kronor.
  • 7326 personer sökte Krisstipendium 3. 6278 sökande får stipendium. Det innebär en beviljandegrad på 86 procent.
  •  52 procent av de som får krisstipendier är män och 48 procent kvinnor.
  • Den yngsta som tilldelas ett stipendium är 20 år och den äldsta är 89 år. De flesta, 31 procent, som får krisstipendier är födda på 80-talet. Snittåldern bland de sökande ser lite olika ut beroende på konstområde med en högre snittålder inom bild och form på 49 år och lägst inom dans och cirkus på 36 år. Snittåldern är densamma bland fördelade stipendier.
  • De som beviljats Krisstipendium 3 kommer från alla regioner i Sverige. De län som har högst bifallsgrad är Västerbotten, Gävleborg och Kronoberg.

Utdelade krisstipendier 2021. Krisstipendium 3 :
Bild och Form 
Musik
Dans och Cirkus
Teater 
Film